A A+
Báo cáo công khai Số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2012
[ Ngày đăng: 12/10/2013 1:19:10 CH, lượt xem: 1772 ]

Xin vui long xem tệp đính kèm

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 119
Tổng lượt truy cập: 7557945
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }