A A+
TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐÀO TẠO
HỢP TÁC - NGHIÊN CỨU
GIỚI THIỆU
TS. TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG
HIỆU TRƯỞNG

SỨ MẠNG CỦA
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

“Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồng”


ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng Bộ
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
Công Đoàn
Hội khuyến học
Hội chữ thập đỏ

CÁC PHÒNG BAN

Phòng TC - HC & CTSV
Phòng Đào tạo - Khảo thí
Phòng Tài chính - Quản trị
Phòng KHCN - ĐBCL & HTQT

KHOA, BỘ MÔN

Khoa Giáo dục mầm non
Khoa Giáo dục Phổ thông
Khoa Giáo dục Nghề nghiệp
Trường Phổ thông liên cấp

TRUNG TÂM

Trung tâm CNTT - Thư viện
Trung tâm BD - LKĐT & NNTH
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Lịch công tác tuần
15 6 - 2024
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đang trực tuyến: 97
Tổng lượt truy cập: 7452153
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }