A A+

Thử nghiệm Trung tâm Học tập Trực tuyến

Nhằm tạo môi trường cho mọi người có thể học tập mọi nơi, mọi lúc; nhằm giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kĩ năng và ý thức tự học, Trung tâm Học tập Trực tuyến được người quản trị hệ thống đưa vào thử nghiệm.

Đăng ngày:14/8/2006 Lượt xem: 4769

Nội dung ôn tập Điện đại cương (CĐ Tin học K10)

Sinh viên CĐ Tin học K10 có thể lấy Nội dung ôn tập Điện đại cương và Hướng dẫn ôn tập trong mục Tài nguyên

Đăng ngày:3/6/2006 Lượt xem: 4804

Báo cáo Đồ án cuối khoá (CĐ Tin học K8) và Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp (TC Kế toán - Tin học K9)

Khoa Công nghệ Thông tin yêu cầu học sinh Kế toán - Tin học K9 và sinh viên Cao đẳng Tin học K8 tổ chức báo cáo của mình theo các biểu mẫu sau:

Đăng ngày:25/4/2006 Lượt xem: 6834

Đang trực tuyến: 154
Tổng lượt truy cập: 7185881
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }