A A+

Đăng kí học phần học kì I, năm học 2011-2012

Trong thời gian từ ngày 25/7/2011 đến 08/8/2011, sinh viên các lớp cao đẳng chính quy khóa K14, K15 phải hoàn thành việc đăng ký học phần và thời khóa biểu thực hiện trong học kỳ I năm học 2011 - 2012. Quy trình đăng ký học được thực hiện như sau:

Đăng ngày:2/8/2011 Lượt xem: 5305

Đang trực tuyến: 164
Tổng lượt truy cập: 7391708
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }