A A+
CÔNG KHAI THÔNG TINH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA SƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022-2023
[ Ngày đăng: 28/09/2023 10:34:28, lượt xem: 117 ]

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 72
Tổng lượt truy cập: 7447670
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }