A A+
Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2009-2010
[ Ngày đăng: 02/03/2010 1:23:49 SA, lượt xem: 2370 ]

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng

ha

10,6

II

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

01

III

Diện tích xây dựng

m2

29.758

IV

Giảng đường/phòng học

1

Số phòng học

phòng

66

2

Diện tích

m2

8.218

V

Diện tích hội trường

m2

382

VI

Phòng máy tính

1

Diện tích

m2

240

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

235

3

Số máy tính nối mạng

máy tính

198

VII

Phòng học ngoại ngữ

1

Số phòng học

phòng

0

2

Diện tích

m2

3

Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)

Thiết bị

VIII

Thư viện

1

Diện tích

m2

2.757

2

Số đầu sách

quyển

58.254

IX

Phòng thí nghiệm

1

Diện tích

m2

790

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

thiết bị

X

Xưởng thực tập, thực hành

1

Diện tích

m2

0

2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)

- Thiết bị vật lý

- Thiết bị Hoá Sinh

- Thiết bị Nhạc Hoạ

- Thiết bị dạy học khoa Mầm non

- Thiết bị dạy học khoa Xã hội

đồng

972.124.000

442.105.000

287.977.000

56.623.000

75.245.000

XI

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

1

Số sinh viên ở trong KTX

sinh viên

672

2

Diện tích

m2

8.891

3

Số phòng

phòng

84

4

Diện tích bình quân/sinh viên

m2/sinh viên

13,23

XII

Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý

m2

540

XII

Diện tích nhà văn hóa

m2

940

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

1000

XIV

Diện tích bể bơi

m2

0

XV

Diện tích sân vận động

m2

6000

 
Đang trực tuyến: 87
Tổng lượt truy cập: 5167238
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }