A A+

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ TÀI SẢN 2021(Kèm mẫu Biên bản Kiểm kê tài sản cố định )

Đăng ngày:25/1/2021 Lượt xem: 497

Đang trực tuyến: 125
Tổng lượt truy cập: 7185768
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }