A A+
Công khai thông tin Cơ sở vật chất của cơ sở Giáo dục đại học
[ Ngày đăng: 29/10/2019 09:39:12, lượt xem: 285 ]

Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 87
Tổng lượt truy cập: 5167325
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }