A A+
QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường CĐSPQT
[ Ngày đăng: 17/01/2020 09:35:13, lượt xem: 753 ]

 FIle đính kèm 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 116
Tổng lượt truy cập: 7557926
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }