A A+
BAN GIÁM HIỆU
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Trương Đình Thăng 16/06/1975 Tiến sĩ Quản lý giáo dục
2 Lê Quốc Hải 13/03/1979 Tiến sĩ Khoa học máy tính
PHÒNG TC - HC & CTSV
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Phan Chí Thành 18/02/1980 Thạc sĩ Khoa học máy tính
2 Trần Văn Lộc 15/08/1960 Đại học Tiểu học
3 Nguyễn Hồng Kỳ Đại học Tin học
4 Đỗ Thị Hồng Loan 14/06/1980 Đại học Xã hội học
5 Nguyễn Văn Đức 19/07/1964
6 Phan Thị Hồng Hạnh
PHÒNG ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Nguyễn Trương Trưởng 20/05/1975 Thạc sĩ Giáo dục KH&CN, chuyên ngành Khoa học máy tính
2 Nguyễn Phong 01/06/1983 Thạc sĩ Khoa học máy tính
3 Nguyễn Thị Lệ Sương 10/02/1979 Đại học Sư phạm Mĩ thuật
4 Lê Thị Thu Hiền 15/10/1982 Đại học Kế toán - Kiểm toán
5 Nguyễn Thị Huyên 27/09/1985 Đại học Công nghệ thông tin
6 Nguyễn Thị Thu Sang 02/11/1979
7 Nguyễn Thị Ánh Dương 02/01/1984
PHÒNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Trương Thị Thanh Hà 01/11/1972
2 Nguyễn Thị Lan Hương 14/08/1982
3 Cao Thị Thu Trang
4 Hoàng Thị Hà 01/04/1988
PHÒNG KHCN - ĐBCL & HTQT
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Lê Thị Thu Hà 28/12/1978 Thạc sĩ Luật học
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/02/1985 Đại học Công nghiệp Du lịch
3 Trần Thị Thanh Huyền
4 Hoàng Thị Thuý Tình 18/11/1983 Thạc sĩ Kinh tế chính trị
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Trương Thị Phương Lan 18/02/1985 Đại học Quản trị kinh doanh
2 Nguyễn Thị Trầm Ca 22/02/1967 Thạc sĩ Tâm lý học
3 Lê Anh Phi 27/06/1977 Thạc sĩ Địa lý tự nhiên
4 Võ Thị Bích Thuỷ 02/05/1980 Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học sinh học
5 Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/02/1980 Thạc sĩ Tâm lý học
6 Trần Thị Gái 20/10/1971 Đại học Giáo dục mầm non
7 Hoàng Ái Mỹ 02/09/1982 Thạc sĩ Ngôn ngữ học
8 Nguyễn Kim Thái Thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục mầm non)
9 Lê Thị Phương 24/04/1983 Thạc sĩ Văn học nước ngoài
10 Nguyễn T.Hoàng Thúy 09/04/1978 Đại học Sư phạm Mĩ thuật
11 Nguyễn Văn Thẩm 01/05/1970 Thạc sĩ Thanh nhạc
12 Trương Bùi Thùy Dương 24/01/1986 Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học môn toán
KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Lê Thị Minh Huyền 08/08/1986
2 Lương Thị Tố Uyên 04/09/1972 Thạc sĩ Lý luân văn học
3 Trần Thị Thu Hà 29/12/1978 Thạc sĩ Toán học
4 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/02/1980 Thạc sĩ Văn học Việt Nam
5 Võ Thị Thanh Ngân Thạc sĩ Văn học Việt Nam
6 Tống Thị Thùy Dương 27/01/1979
7 Trần Quốc Minh 28/09/1981 Thạc sĩ Toán sơ cấp
8 Nguyễn Thị Trường Thi 01/06/1987 Thạc sĩ Động vật học
KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Dương Thị Mỹ Lệ
2 Nguyễn Thị Thanh 15/03/1979
3 Trịnh Đình Hải 18/09/1977 Thạc sĩ Ngôn ngữ học
4 Trần Ngọc Hùng 11/10/1970
5 Nguyễn Thị Thu Lệ 04/09/1977 Thạc sĩ Ngôn ngữ học
6 Nguyễn Huy Tuyến 22/11/1978 Tiến sĩ Tâm lý học
7 Phan Thị Hường 28/02/1979 Thạc sĩ Giáo dục học
8 Nguyễn Thị Xuân Lam 13/01/1970 Thạc sĩ Ngôn ngữ học đối chiếu
9 Nguyễn Thị Diễm 11/12/1981 Thạc sĩ Tâm lý học
10 Bùi Thị Hoài Thu 16/02/1984 Thạc sĩ Tâm lý học
11 Hoàng Thị Tâm 16/02/1984 Thạc sĩ Tâm lý học
TRUNG TÂM CNTT - THƯ VIỆN
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Trần Chí Hùng 28/10/1978
2 Cáp Xuân Hoàng 21/03/1990
3 Bùi Nguyễn Viết Tuyến 06/06/0184
4 Trần Hữu Quyết 19/08/1991
TRUNG TÂM BD - LKĐT & NNTH
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Trương Đình Hoàng 22/04/1968 Thạc sĩ Quản lý giáo dục
2 Trần Hải 20/04/1980 Thạc sĩ Quản lý giáo dục
3 Lê Thị Phương Lan 07/04/1982 Đại học Luật
4 Lê Đức Quảng 10/10/1968
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Tệp
1 Hoàng Hữu Tân 25/01/1972
2 Nguyễn Thanh Long 15/11/1979 Tiến sĩ Toán
3 Lê Thị Minh Huyền 08/08/1986
4 Nguyễn Thị Việt Khuê 31/07/1980
Đang trực tuyến: 166
Tổng lượt truy cập: 7391657
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }