A A+
Tổ chức - Đội ngũ
[ Ngày đăng: 22/12/2004 12:00:00 SA, lượt xem: 4862 ]

I. Cơ cấu, tổ chức

Trưởng phòng: Cáp Xuân Tuấn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Long

Số lượng GV, CB:08 đ/c

 Trong đó:+ Nữ: 05 đ/c

+ Đảng viên: 02 đ/c

+ Tiến sĩ: 02 đ/c

 + Thạc sĩ: 05 đ/c

 + Cử nhân: 01 đ/c

Điện thoại: (+84 53) 3580406, 3584741

Hộp thư điện tử:phongdaotao.c32@moet.edu.vn

II. Đội ngũ

1. Cáp Xuân Tuấn: Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội - Thạc sĩ Công nghệ thông tin

               Trưởng phòng Đào tạo

2. Nguyễn Thanh Long: Tốt nghiệp ĐHSP Huế - Tiến sĩ Toán học

                Phó Trưởng phòng

3. Nguyễn Phong: Tốt nghiệp ĐHSP Huế - Thạc sĩ Khoa học máy tính – Giảng viên

4. Hoàng Phước Lộc: Tốt nghiệp ĐHSP Huế - Tiến sĩ Khoa học máy tính    – Giảng viên

5. Nguyễn Thị Việt Khuê – Chuyên viên

6. Trần Thị Thanh Huyền: Thạc sĩ Đo lường, đánh giá trong giáo dục – Chuyên viên

7. Nguyễn Thị Trường Thi: Tốt nghiệp ĐHSP Huế - Thạc sĩ Sinh học -  Giảng viên

8. Lê Thị Thanh Bình: Tốt nghiệp ĐHSP Huế - Thạc sĩ Vật lý - Giảng viên

 
Đang trực tuyến: 170
Tổng lượt truy cập: 4719517
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }