A A+
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
[ Ngày đăng: 02/03/2010 1:19:55 SA, lượt xem: 2872 ]

(Tính đến ngày 31/10/2009)

TT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

162

129

33

01

57

74

04

12

14

I

Giáo viên

105

105

00

55

50

II

Cán bộ quản lý

03

03

01

02

1

Hiệu trưởng

01

01

01

2

Phó hiệu trưởng

02

02

02

III

Nhân viên

54

21

33

1

Nhân viên văn thư

01

01

01

2

Nhân viên kế toán

05

04

01

05

3

Thủ quỹ

01

01

01

4

Nhân viên y tế

01

01

01

5

Nhân viên thư viện

09

04

05

04

02

03

6

Nhân viên khác

37

11

26

15

02

07

13

 
Đang trực tuyến: 32
Tổng lượt truy cập: 6984102
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }