A A+
Trường CĐSP Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021
Tin tức mới
Mẫu lý lịch HS-SV
Mẫu lý lịch HS-SV
Ngày đăng:19/08/2021 14:59:38Lượt xem: 90
Bản cam kết trong đào tạo
Bản cam kết trong đào tạo
Ngày đăng:19/08/2021 14:56:58Lượt xem: 59
Xem thêm...
Tin từ đơn vị
Xem thêm...GIỚI THIỆU
TS. TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG
BÍ THƯ ĐẢNG BỘ-HIỆU TRƯỞNG

SỨ MẠNG CỦA
TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

“Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồng”


Tài khoản:
Mật khẩu:
Đang trực tuyến: 85
Tổng lượt truy cập: 4832248
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }