A A+
Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giáo dục và Đào tạo 2009
[ Ngày đăng: 11/04/2009 9:53:29 SA, lượt xem: 4141 ]

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giáo dục và Đào tạo 2009 trong Tài nguyên:

 

 

 
Đang trực tuyến: 138
Tổng lượt truy cập: 7124451
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }