A A+
Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và xác định chỉ tiêu năm 2024 ngành Cao đẳng giáo dục mầm non
[ Ngày đăng: 20/05/2024 16:28:50, lượt xem: 55 ]
 
Đang trực tuyến: 138
Tổng lượt truy cập: 7452842
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }