A A+

Kế hoạch t/h quy chế công khai 2018-2019

Đăng ngày:29/10/2018 Lượt xem: 776

Công khai về cơ sở vật chất của trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:4/10/2018 Lượt xem: 771

Công khai CSVC năm học 2017 - 2018

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 791

Báo cáo 3 công khai năm 2017

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 753

Công khai về cơ sở vật chất của trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:28/10/2016 Lượt xem: 805

Đang trực tuyến: 382
Tổng lượt truy cập: 6833237
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }