A A+

Lịch thi học phần học kì 2, K13 (Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009)

(Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009) Ngày, giờ thi Môn thi TG-HT Thi Lớp thi Phòng thi 14h00 chiều thứ 2(01/06/2009) Hành chính nhà nước Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E201 ...

Đăng ngày:1/6/2009 Lượt xem: 5071

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 20/2009

Ngày, giờ thi Học phần thi TG-HT Thi Lớp thi Phòngthi 7h30 Sáng thứ 2(18/05/2009) Đổi mới P...

Đăng ngày:29/4/2009 Lượt xem: 3457

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 19/2009

Ngày, giờ Học phần thi TG-HTThi Lớp thi Phòngthi 7h30 Sáng thứ 2(11/05/2009) Lịch sử Đảng CSVN Viết90 phút ...

Đăng ngày:29/4/2009 Lượt xem: 3105

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 18/2009

Ngày, giờ thi Môn thi TG-HT Thi Lớp thi Phòng thi 7h30 Sáng thứ 2(04/05/2009) QLHCNN và QLG...

Đăng ngày:27/4/2009 Lượt xem: 3281

Đang trực tuyến: 161
Tổng lượt truy cập: 7185834
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }