A A+

Tuyển sinh năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014 Ký hiệu trường: C32 Liên hệ: ĐT: 053. 3584741, 053.3580406 STT  Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu  Cao đẳng chính quy 550 1 Giáo dục mầm non C140201 M 50 2 Giáo dục Tiểu học C130202 A, A1, C, D1 50 3 Giá...

Đăng ngày:24/3/2014 Lượt xem: 3481

Tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học năm 2014

      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Số:       55/TB-CĐSP                              Quảng Trị, ngày   07 tháng 03 năm  2014   THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh liên kết đào...

Đăng ngày:21/3/2014 Lượt xem: 3018

Đang trực tuyến: 139
Tổng lượt truy cập: 7185775
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }