A A+

Chương trình hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:11/4/2012 Lượt xem: 2657

Phân công lễ tân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-CĐSP ngày 28/3/2012 về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012. Tiểu ban Lễ tân, phát quà lưu niệm phân công nhiệm vụ như sau: I . Phân công chỉ đạo

Đăng ngày:10/4/2012 Lượt xem: 2751

Danh sách Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm"15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012”

Danh sách Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm"15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012” kèm theo Quyết định số 56 /QĐ-CĐSP, ngày 28/3/2012 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị. Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm "15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012” c...

Đăng ngày:10/4/2012 Lượt xem: 1951

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/BCSĐ

Thực hiện thông báo số 109/TB-BGD&ĐT ngày 16/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thưc hiện nghị quyết 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng BGD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012, Quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về...

Đăng ngày:13/5/2010 Lượt xem: 3222

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Gi...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 4049

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 3116

Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 về Ứng dụng công ngh...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 3086

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 3087

Qui định quản lí sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Qui định quản lí sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 3477

Qui ước quản lí học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Qui ước quản lí học sinh, sinh viên nội, ngoại trú, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 3353

Thông tư quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Chi tiết trong tập tin đính kèm.

Đăng ngày:5/10/2009 Lượt xem: 3240

Quy định môn thi cuối khoá cho hệ Cao đẳng và thi tốt nghiệp cho hệ THCN

Đăng ngày:20/1/2006 Lượt xem: 4274

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2006!

Kính gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV trong toàn trường, Nhân dịp năm mới 2006, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong nhà trường. Kính chúc các đồng chí và các HSSV cùng gia đình dồi dào sức kho...

Đăng ngày:20/1/2006 Lượt xem: 1388

Đang trực tuyến: 96
Tổng lượt truy cập: 7570261
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }