A A+

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:21/5/2020 Lượt xem: 369

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 - 2020

Đăng ngày:18/5/2020 Lượt xem: 203

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Đăng ngày:18/5/2020 Lượt xem: 224

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Đăng ngày:18/5/2020 Lượt xem: 183

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Đăng ngày:18/5/2020 Lượt xem: 195

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Đăng ngày:18/5/2020 Lượt xem: 347

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC GIẢI CẦU LONG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng ngày:6/5/2020 Lượt xem: 169

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔNG HỢP I, CHI BỘ TỔNG HỢP II, CHI BỘ TỔNG HỢP III, CHI BỘ TỔNG HỢP IV

Đăng ngày:6/5/2020 Lượt xem: 196

Đang trực tuyến: 62
Tổng lượt truy cập: 5118086
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }