A A+
Kế hoạch hoạt động Tháng 5/2015
[ Ngày đăng: 06/05/2015 10:24:21 SA, lượt xem: 3127 ]

         UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:   62    /KH – CĐSP                                  Quảng Trị, ngày   4  tháng5    năm 2015

 

       KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 5 năm 2015

 

I. Kết quả đạt được trong tháng 4

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH

- BCĐ thực tập sư phạm đã cử các đồng chí trong Ban chỉ đạo, CBQL, giảng viên dự tham dự tổng kết thực tập tại các trường. Các khoa, tổ tổ chức hội thi giảng báo cáo kết quả thực tập sư phạm của HSSV.

- Hội đồng chuyên môn đã tiến hành tổ chức thi tốt nghiệp Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học khóa 2013 – 2015. Tổ chức nghiệm thu ma trận và ngân hàng đề thi cấp trường học kỳ 2 năm học 2014- 2015; Tổ chức thi học kỳ II cho các lớp K17+K18, học kỳ I cho Cao đẳng liên thông K19.

-  Phòng Đào tạo lập kế hoạch thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 và trình Ban Giám hiệu ban hành chương trình bồi dưỡng "Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non.

- Phòng Đào tạo lập kế hoạch quảng bá tuyển sinh và tham mưu với Ban Giám hiệu thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký hội đồng tuyển sinh, Ban tư vấn tuyển sinh năm 2015; Thiết kế và đặt in tờ rơi, áp phích, băng rôn phục vụ quảng bá tuyển sinh.

   - Lãnh đạo nhà trường làm việc với phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Linh về việc mở lớp BDCBQL Mầm non, Tiểu học, THCS và đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng CBQL. Tổ chức họp thống nhất phân công giảng viên tham gia giảng dạy.

- Nhà trường cử cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn thay sách giáo khoa theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

- Các đơn vị rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác NCKH, sáng kiến kinh nghiệm của CBGV năm học 2014 -2015.

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CTSV báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. Hoàn chỉnh văn bản đánh giá xếp loại CBVC, thi đua. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy chế về định mức giờ dạy của giảng viên theo quy định mới của Bộ GD&ĐT.

- Phòng TTPC&KĐCL hoàn thành kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường

- Phòng KHTC hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2014, nộp báo cáo cho cơ quan tài chính và đã được Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2014

- Phòng KHTC hoàn  thành thủ tục hồ sơ phê duyệt kết quả đấu thầu và hợp đồng thi công sửa chữa nhà ký túc xá; Hoàn thành các thủ tục hồ sơ, triển  khai công tác thi công sân nhà K; Làm các hồ sơ thủ tục sửa chữa nhà giảng đường C; Thanh toán kinh phí cho các Ban chỉ đạo thực tập

-    Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trình Hiệu trưởng  ký Quyết định ban hành đưa vào áp dụng từ 01/5/2015

-Phòng HCTH phối hợp với phòng KHTC khảo sát nghiên cứu đề xuất việc bố trí rèm tại các phòng học, phòng máy. Bộ phận QLKTX – phòng HCTH lên kế hoạch và triển khai việc bố trí, sắp xếp sinh viên tại KTX trong thời gian sữa chữa KTX.

- Trung tâm CNTT-Truyền thông tiến hành tập huấn sử dụng cổng thông tin điện tử và các nội dung trong quản lý điều hành của lãnh đạo và các đơn vị. Tiếp tục tham mưu thanh lý, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, CSVC.

- Trung tâm HTHT&TV hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”. Trưng bày sách theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT và của nhà trường. Giới thiệu sách nhân ngày 30/4,khai thác phần mềm Ilibme quét mã vạch chuẩn bị công tác kiểm kê năm 2015.

- Phòng HCTH triển khai công tác bảo vệ ANTT, tài sản trong các ngày nghỉ lễ cho bộ phận bảovệ cơ quan.

3. Công tác đối ngoại

- Tiếp tục lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên đề xuất các ý tưởng mới để tiếp tục triển khai dự án Phần Lan giai đoạn 3.

- Xây dựng kế hoạch tết Lào cho các sinh viên Lào

- Tiếp tục triển khai nội dung các hoạt động hợp tác với trường CĐSP Savanakhet, Salavan Lào theo kế hoạch hợp tác năm 2015.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức điểm Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong khối thi đua, nhà trường đã tiến hành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ 2, giai đoạn 2010-2015. Hội nghị đã tuyên dương 26 điển hình là CBVC, HSSV điển hình, tiêu biểu và các mặt hoạt động.

 - Đảng ủy nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia các hoạt động tuyên truyền, hội trại nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2015 tại Cầu Hiền Lương.

- Đoàn trường thực hiện tình nguyện tại khu mộ chưa biết tên do Đoàn trường CĐSP Quảng Trị chăm sóc tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9; Phối hợp với Hội sinh viên, tổ Chính trị, Thể chất và GDQP tập tuyện và tham gia hội thi “Ánh sáng soi đường” vòng thi cụm tại Thành phố Vinh

II. Một số nội dung công tác trong tháng 5/2015.

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH

- Tiếp tục tổ chức thi học kỳ II cho các lớp K17+K18Tổ chức thi lại, xét rèn luyện và tổng kết điểm cho các lớp K17+K18

- Triển khai công tác quảng bá tuyển sinh tại các địa bàn.

 - Tổ Tâm lý – Anh văn phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị hồ sơ và làm đề thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp K18; Cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất cho sinh viên CĐ chính quy K17; Thực hiện các công việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh 2015.

- Lớp Thông tin Thư viện Khóa 2 học theo lịch của Trường ĐHVH Hà Nội , thời gian từ ngày 18/5/2015 đến ngày 10/08/2015.

- Các đơn vị rà soát, kiểm tra đôn đốc tiến độ công tác NCKH

2. Công tác Quản lý, Tài chính, CSVC

- Phòng TC-CT-CT SV điều chỉnh, bổ sung văn bản đánh giá xếp loại CBVC, thi đua

- Phòng TC-CT-CT SV làm việc với Sở Nội vụ về Đề án sát nhập 2 trường để nâng cấp thành trường đại học; Chỉ đạo các đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch Tổ trưởng bộ môn và tương đương

- Phòng TC-CT-CTSV tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo đội ngũ giai đoạn 2015 – 2020 đến 2030; Dự kiến tổ chức bộ máy, nhân sự năm tiếp theo; Chỉ đạo các đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch Tổ trưởng bộ môn và tương đương.

- Phòng KHTC hoàn thành các hồ sơ thủ tục sửa chữa nhà giảng đường C; quyết toán công trình nhà giảng đường đa năng; Phòng KHTC xây dựng kế hoạch trung hạn 2016-2020 trình Sở Kế hoạch Đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện một số nội dung CCHC, triển khai sử dụng cổng thông tin điện tử trong công tác

- Phòng TTPC&ĐBCL hoàn thành tổng hợp số liệu lấy ý kiến phản hồi của người học

- Trung tâm CNTT-Truyền thông chuẩn bị điều kiện, CSVC tốt cài đặt phần mềm Foxpro chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp khóa ngày 10,11 tháng 6 năm 2015 chuyên nghành Kế toán – Tin học và chuẩn bị điều kiện, CSVC tốt cho các phòng máy thực hành nhằm đảm bảo cho SV thi Kết thúc học phần trên máy

- Trung tâm CNTT-Truyền thông phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài Chính, lập kế hoạch sửa chữa Adaptor (màn hình máy tính), và mua mới chuột máy tính phục vụ nhu cầu học tập của học sinh - sinh viên.

- Trung tâm CNTT-Truyền thông phối hợp với phòng KH-TC, Phòng HC-TH, khảo sát và lập sơ đồ lắp đặt thêm đường mạng cho Tổ Quản trị -KTX (do chuyển địa điểm làm việc mới).

- Trung tâm HTHT&TV làm các thủ tục mua sách, báo và tài liệu tham khảo 2015; Thu hồi sách cuối năm học và lập biên bản (nếu có) đối với các lớp năm II, III.

3. Công tác đối ngoại

- Phối hợp, lập kế hoạch triển khai các nội dung  hợp tác với CĐSP Savanakhet và Salavan (tháng 6 &7).

- Làm thủ tục đón tiếp, làm việc với cán bộ giang viên & SV Trường Đại học Rajabhat Sisaket sang học tiếng Việt và văn hóa.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh du học sinh Thái Lan.

4. Hoạt động xã hội, đoàn thể, HSSV

- Phòng TC-CT-CT SV chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Cấp ủy để lập Hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI.

 - Đảng bộ tổ chức đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Hội Chữ thập đỏ nhà trường tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018

- Đoàn thanh niên triển khai các hoạt động và công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2015- 2020; triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015); Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng Đoàn - Hội - Đội trong ĐVTN năm cuối. 

III. Một số nhiệm vụ cụ thể

TT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

1

Hội nghị cán bộ chủ chốt, Cấp ủy và họp trực báo

 Chiều 4/5/2015

Cán bộ quản lý

2

Quảng bá tuyển sinh

Từ 04/5/2015

Theo kế hoạch

3

Thi học phần của các lớp K17+K18, thi lại, thi cải thiện các lớp K19

4-22/5/2015

Theo kế hoạch

4

Họp hội đồng kỷ luật

Sáng 8/5/2015

Theo quyết định

5

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội chữ thập đỏ

Chiều 8/5/2015

Theo kế hoạch

6

Khoa Mầm non tổ chức Hội thi giảng

12/5/2015

Theo kế hoạch

7

Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhà trường

Chiều 21- sáng  22/5

Đảng bộ

8

Xét rèn luyện cho các lớp K17+K18

25-29/5/2015

Theo quyết định

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2015. Các đơn vị đã nộp báo cáo đúng thời gian quy định gồm: Phòng HCTH, TC-CT-CTSV, KHTC, TTPC&KĐCL, Đào tạo; Khoa Tự nhiên, Xã hội, Nhạc – Họa, Mầm non, QLGD&LKĐT, CNTT, Tổ CT-GDTC&QPAN, Tâm lý – Anh văn; Trung tâm CNTT-Truyền thông. Các đơn vị nộp muộn gồm: Khoa Tiểu học, Trung tâm HTHT&TV; Đoàn thanh niên, Phòng QLNCKH&ĐN (nộp ngày 4/5/2015). Còn lại đơn vị Hội sinh viên không nộp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 4.2015 và kế hoạch hoạt động tháng 5.2015. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tháng theo quy định.

 

                                               HIỆU TRƯỞNG 

                                                    (đã ký)                  

 

                                              TS. Lê Thị Hương

       

 
Đang trực tuyến: 144
Tổng lượt truy cập: 7392534
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }