A A+
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU BDTX GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
[ Ngày đăng: 04/08/2023 16:48:27, lượt xem: 395 ]

 Xem file đính kèm 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 145
Tổng lượt truy cập: 7392550
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }