A A+
BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI 2019 – 2020
[ Ngày đăng: 31/12/2020 10:01:49, lượt xem: 77 ]

 FILE ĐÍNH KÈM

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 47
Tổng lượt truy cập: 4693254
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }