A A+
Các ngành đào tạo năm học 2010 - 2011 của trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 01/04/2011 8:27:59 SA, lượt xem: 3283 ]

1. TCCN Giáo dục Mầm non
2. CĐ Giáo dục Mầm non
3. TCCN Giáo dục Tiểu học
4. CĐ Giáo dục Tiểu học
5. TCCN Kế toán – Tin học
6. TCCN Hành chính văn thư
7. TCCN Thiết bị - Thư viện trường học
8. CĐSP Vật lý
9. CĐSP Toán học
10. CĐSP Tin học
11. CĐSP Địa lý (ghép với GDCD)
12. CĐSP Ngữ văn
13. CĐSP Lịch sử (ghép với Địa lý)
14. CĐSP Âm nhạc
15. CĐSP Mỹ thuật
16. CĐ Quản trị văn phòng
17. CĐ Khoa học thư viện
18. CĐ Việt Nam học (Văn hoá –Du lịch)
19. CĐ Tin học ứng dụng
20. CĐ Kế toán

 
Đang trực tuyến: 121
Tổng lượt truy cập: 6984183
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }