A A+
Các Quy định, Biểu mẫu thực hiện cải cách hành chính trong Nhà trường
[ Ngày đăng: 16/11/2014 8:50:09 SA, lượt xem: 1596 ]

Gồm: 04 loại biểu mẫu dành cho CB-VCLĐ và HSSV

 

Chi tiết: <Xem file đính kèm>

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 155
Tổng lượt truy cập: 7185866
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }