A A+
Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (QTTTC)
[ Ngày đăng: 23/02/2012 2:46:30 SA, lượt xem: 1890 ]

QTTTC

Trường CĐSP Quảng Trị nằm ở miền Trung Việt Nam, là một cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Sứ mạng của trường tập trung vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, cán bộ, công chức và kỹ thuật và để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Trường CĐSP Quảng Trị không phải là trường cao đẳng sư phạm duy nhất ở Việt Nam được phép đào tạo các ngành nghề ngoài sư phạm. Sự sắp xếp này phổ biến ở các tỉnh nghèo/xa, nơi chưa có trường đại học. Do đó, trường CĐSP Quảng Trị phục vụ như là tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trên địa bàn tỉnh. Hiện nay không có trường đại học ở Quảng Trị nhưng trường CĐSP Quảng Trị đang nâng cấp để trở thành trường đại học cộng đồng vào năm 2015.

Trường CĐSP Quảng Trị hiện có đội ngũ CB-GV 170 người (60% nữ) bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí và nhân viên các phòng ban chức năng và các trung tâm. Khoảng 60% CBGV của trường CĐSP Quảng Trị ở độ tuổi dưới 35. Trường CĐSP Quảng Trị đào tạo cử nhân 3 năm (giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở) và các lĩnh vực chuyên môn khác (ví dụ như tin học, kế toán, du lịch, quản trị văn phòng); liên kết với Đại học Sư phạm Huế (cũng là đối tác trong giai đoạn hai của dự án) và các trường đại học khác tại Việt Nam để đào tạo liên thông đại học 4 năm. Tổng số sinh viên ở trường CĐSP Quảng Trị khoảng 3.000 với 200 sinh viên dân tộc thiểu số và một học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Tỷ lệ sinh viên nữ khoảng 80%.
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức liên quan đến cải cách giáo dục đại học đang được thực hiện ở cấp quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có liên quan đến quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng số lượng lực lượng lao động được đào tạo và vai trò nâng cao chất lượng đào tạo nhằm hỗ trợ các mục tiêu này. Là nhà cung cấp giáo dục đại học duy nhất trong tỉnh, trường CĐSP Quảng Trị được xem như chất xúc tác cho sự thay đổi trong khu vực, điều này cũng được chỉ ra trong chiến lược phát triển của mình. Tuy nhiên, nhà trường cũng cần được hỗ trợ hơn nữa từ các đối tác quốc gia và quốc tế.

 
Đang trực tuyến: 126
Tổng lượt truy cập: 5168448
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }