A A+
Chương trình đào tạo (bổ sung)
[ Ngày đăng: 01/04/2011 8:06:32 SA, lượt xem: 3232 ]

1. Cao đẳng Sư phạm Vật lý

2. Cao đẳng Quản trị văn phòng

3. Cao đẳng Tin học ứng dụng

4. Cao đẳng Sư phạm Lịch sử (ghép với Địa lý)

5. Cao đẳng Khoa học thư viện

6. Cao đẳng Sư phạm Địa lý (ghép với Giáo dục công dân)

7. Trung cấp chuyên nghiệp Thiết bị - Thư viện trường học

8. Trung cấp Giáo dục Mâm non

9. Trung cấp chuyên nghiệp Kế toán - Tin học

10. Trung cấp chuyên nghiệp Hành chính - Văn thư

 
Đang trực tuyến: 107
Tổng lượt truy cập: 6984233
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }