A A+
Chương trình đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ
[ Ngày đăng: 02/12/2009 3:16:27 CH, lượt xem: 3990 ]

Các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐSP ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị có thể tải về từ Trung tâm Học tập Trực tuyến.

 
Đang trực tuyến: 73
Tổng lượt truy cập: 6984131
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }