A A+
Chương trình tập huấn dự án Nâng cao chất lượng LDQL, tháng 4/2012 cho giảng viên
[ Ngày đăng: 18/04/2012 3:25:47 SA, lượt xem: 1837 ]

Ngày

Buổi

Nội dung thực hiện

Địa điểm

T7, 14/4

Sáng

Dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường.

Hội trường

CN, 15/4

 

Sáng

WS26

7.30-11.30:

Giới thiệu nội dung các buổi tập huấn (chung với cán bộ quản lý).

Giảng đường

Chiều

WS27

14.00-17.00:

- Nhóm A: Dạy và học trên Web.

- Nhóm B: Ôn tập phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm.

Phòng học

T2, 16/4

 

Sáng

WS28

7.30-11.30:

- Nhóm A: Dạy và học trên Web.

- Nhóm B: Ôn tập phương pháp học theo dự án.

Phòng học

T3, 17/4

Sáng

WS29

7.30-11.30:

- Nhóm A: Dạy và học trên Web.

- Nhóm B: Các cách học.

Phòng học

Chiều

WS30

14.00-17.00:

- Nhóm B: Dạy và học trên Web.

- Nhóm A: Ôn tập phương pháp lấy người học làm trung tâm.

Phòng học

T4, 18/4

Chiều

WS31

14.00-17.00:

- Nhóm B: Dạy và học trên Web.

- Nhóm A: Ôn tập phương pháp học theo dự án.

Phòng học

T5, 19/4

Chiều

WS32

14.00-17.00:

- Nhóm B: Dạy và học trên Web.

- Nhóm A: Các cách học.

Phòng học

T6, 20/4

 

Sáng WS33

7.30-11.30: Thảo luận về phát triển nhà trường cùng với cán bộ quản lý.

Giảng đường

T7, 21/4

 

Sáng WS34

7.30 – 11.30: Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Sử dụng “nghiên cứu hành động” và nghiên cứu bài học để nâng cao chuyên môn (GS Trần Vui, Đại học Huế).

Giảng đường

Chiều

WS35

14.00– 17.00: Phát triển nguồn lực cho việc đào tạo giáo viên tại Trường CĐSP Quảng Trị (Đại học Huế giảng bài).

Giảng đường

T2, 23/4

 

Sáng

WS36

7.30 – 11.30:

- Nhóm A: Đánh giá quy trình học.

- Nhóm B: Đánh giá lẫn nhau và các phương pháp đánh giá.

Phòng học

Chiều

WS37

14.00-17.00:

- Nhóm B: Đánh giá quy trình học.

- Nhóm A: Đánh giá lẫn nhau và các phương pháp đánh giá.

Phòng học

T5, 26/4

 

Sáng WS38

7.30 – 11.30:

- Nhóm A: Chất lượng giáo dục theo quan điểm của người dạy.

- Nhóm B: Các cách học và phương pháp đánh giá trong học tập theo dự án.

Phòng học

Chiều

WS39

14.00-17.00:

- Nhóm B: Chất lượng giáo dục theo quan điểm của người dạy.

- Nhóm A: Các cách học và phương pháp đánh giá trong học tập theo dự án.

Phòng học

T6, 27/4

 

Sáng WS40

7.30 – 11.30: Tóm tắt các buổi tập huấn cùng với cán bộ quản lý.

Phòng học

 
Đang trực tuyến: 94
Tổng lượt truy cập: 7452800
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }