A A+
CÔNG KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2021 - 2022
[ Ngày đăng: 09/09/2022 08:13:17, lượt xem: 183 ]

 Xem tại file đính kèm !

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 133
Tổng lượt truy cập: 6833847
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }