A A+
Đại học Sư phạm Huế (HUCE)
[ Ngày đăng: 23/02/2012 2:46:30 SA, lượt xem: 2029 ]

HUCE

ĐHSP Huế được thành lập vào năm 1957. Năm 1994, Đại học Huế được thành lập và ĐHSP Huế đã trở thành một trong những trường thành viên của Đại học Huế. Sứ mạng của ĐHSP Huế là: "Trường ĐHSP Huế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục có trình đại học và sau đại học; cơ sở nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên".

Tổng số CBGV tại ĐHSP Huế là 415. Tại thời điểm này, có 17 chương trình đào tạo đại học, 27 chương trình sau đại học và 6 chương trình tiến sĩ đào tạo giáo viên THPT. ĐHSP Huế cũng tổ chức hai chương trình quốc tế trong hợp tác với các đối tác nước ngoài, các chương trình tiên tiến ngành Vật lý với trường Đại học Virginia ở Mĩ và các chương trình kỹ thuật chất lượng cao với Ecole Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire, Pháp. Các lĩnh vực quan tâm cho ĐHSP Huế trong hợp tác quốc tế là nghiên cứu về giáo dục, đào tạo giáo viên; sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, phương pháp giảng dạy, quản lí giáo dục và lãnh đạo và đánh giá.

 
Đang trực tuyến: 126
Tổng lượt truy cập: 5168409
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }