A A+
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025 - ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG
[ Ngày đăng: 24/05/2020 11:17:24, lượt xem: 246 ]

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

LẦN THỨ XVIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025 - ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG

 

Đ/c PHAN CHÍ THÀNH

                                              Quyền Bí thư Đảng ủy

         Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Quảng Trị là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. Với phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng nhà trường sớm thành một cơ sở giáo dục đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục trên quê hương Quảng Trị anh hùng. Ngay từ ngày đầu mới thành lập cho đến nay, Đảng bộ nhà trường đã trãi qua 17 kỳ đại hội. Tại thời điểm này, Đảng bộ nhà trường có 04 chi bộ trực thuộc với 74 đảng viên - là những hạt nhân nòng cốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường. Trong suốt quá trình xây dựng và pháttriển, Đảng bộ nhà trường luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với tất cả các lĩnh vực công tác; từ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng tầm là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu của tỉnh nhà.

   

 Đ/c Phan Chí Thành, Quyền Bí thư Đảng ủy     

Trong nhiệm kỳ công tác 2015 – 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, toàn đảng bộ đã phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra trên tất cả các mặt công tác. Những thành quả nổi bật đó là:

 Đảng ủy nhà trường đã xác định đúng mục tiêu, định hướng, hoạch định được mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, cụ thể theo từng giai đoạn. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt trong các nghị quyết, văn bản chỉ đạo là xây dựng và phát triển nhà trường trở thành một trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín thông qua việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về chiến lược phát triển nhà trường; cơ cấu tổ chức bộ máy đủ mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, vượt chuẩn về kiến thức, trình độ, năng lực công tác; cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng hiện đại; đảm bảo về quy mô đào tạo và yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

 Không chỉ dừng lại ở việc định hướng chính trị và hoạch định mục tiêu phát triển, Đảng bộ nhà trường còn trực tiếp chỉ đạo từng mặt công tác - đó là việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng bám sát thực tiễn, mềm dẻo linh hoạt, liên thông giữa các ngành học, bậc học; hay là việc mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; đồng bộ trong các khâu quản lý, sử dụng cán bộ; thống nhất trong các quy trình tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ…Và đặc biệt, đã xác định công tác cán bộ là khâu mấu chốt, quyết định đến mọi thành công của tổ chức nên đã có sự đột phá trong việc dự nguồn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Tính đến nay có 09 Tiến sĩ, 71 Thạc sĩ (02 NCS), 07 cao cấp LLCT, 35 trung cấp LLCT trong tổng số 117 cán bộ, viên chức cơ quan.

 Cơ sở vật chất chính là điều kiện cốt yếu để phát triển tầm vóc nhà trường. Chính vì vậy, Đảng ủy nhà trường luôn coi trọng chỉ đạo đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và công tác.

 Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức được 25 buổi sinh hoạt Diễn đàn theo chủ đề (trong đó có 01 buổi sinh hoạt điểm) với ý nghĩa sâu sắc, nhiều vấn đề được nêu ra và nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các đồng chí đảng viên về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

 Đảng lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, làm nòng cốt xung kích, tích cực trong học tập, rèn luyện, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho nhiều lớp thanh niên đã và đang học tập, rèn luyện tại mái trường này.

 Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 266 quần chúng ưu tú. Đã bồi dưỡng kết nạp được 51 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 29 SV, đảm bảo chất lượng, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu (vượt chỉ tiêu đề ra trong toàn bộ nhiệm kỳ).

 Trong suốt nhiệm kỳ, có trên 75% chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 25% trở lên chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đảng bộ liên tục được công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hàng năm, có trên 95% ĐV xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều ĐV được cấp uỷ cấp trên khen thưởng.

 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là thời kỳ mà toàn xã hội tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới; phấn đấu xây dựng nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời, đào tạo theo nhu cầu xã hội và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đối với Nhà trường, đây cũng là giai đoạn có nhiều thách thức lớn, Nhà trường từng bước đổi mới cơ chế quản lý, hội nhập quốc tế, đổi mới chương trình đào tạo; chuẩn bị đội ngũ và cơ sở vật chất để đáp ứng điều kiện nâng cấp lên trường đại học hoặc tái cơ cấu theo Đề án sắp xếp và tổ chức lại các hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Giai đoạn 2020-2025, giáo dục đại học triển khai và thực hiện Luật giáo dục đại học sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ tháng 7/2020 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Hệ thống các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) trên toàn quốc đang trong giai đoạn tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ. Đây là giai đoạn các trường CĐSP nói chung và Trường CĐSP Quảng Trị nói riêng đối mặt với nhiều thách thức trong vấn đề tồn tại và phát triển; là giai đoạn các trường CĐSP phải tìm ra cho mình những hướng đi mới phù hợp hơn với tình hình phát triển chung của hệ thống đào tạo sư phạm ở trên toàn quốc.

 Đây cũng là thời điểm Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020; Trong bối cảnh chung của đất nước và của tỉnh Quảng Trị, trên tình hình thực tế của đơn vị, Đảng bộ nhà trường cần tập trung chỉ đạo thắng lợi theo phương hướng “Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý và phong cách làm việc, sáng tạo trong công tác nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết trong toàn trường; Quyết tâm phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học; xây dựng mô hình đào tạo phổ thông mới có thương hiệu, uy tín và địa chỉ đáng tin cậy” với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 Thứ nhất, tiếp tục  ổn định các ngành đào tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể mở mới các ngành đào tạo trình độ cao đẳng liên thông và liên kết đào tạo đại học đáp ứng đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và kiên định mục tiêu chiến lược phát triển thành trường đại học. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo; tiếp tục mở rộng quan hệ với các trường cao đẳng, đại học trong nước, với các trường bạn ở Lào và các trường khu vực Đông Bắc Thái Lan.

 Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, sử dụng hợp lý cán bộ, giảng viên đảm bảo phát huy năng lực của đội ngũ trong nhà trường. Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập để nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.  

 Thứ ba, xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo triển khai chiến lược tuyển sinh với phương châm “Đến với người học bằng mọi con đường có thể” và “Tìm đến người học để giới thiệu quảng bá về nhà trường”; Xây dựng mạng lưới tuyển sinh rộng khắp đến các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như một số địa phương, các đơn vị khác có nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định và phát triển uy tín, thương hiệu của nhà trường thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường ứng dụng nghiên cứu khoa học, công nghệ vào các hoạt động của nhà trường. Tập trung nguồn lực, vật lực để triển khai và xây dựng thành công mô hình giáo dục phổ thông liên cấp trong nhà trường.

 Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bao gồm cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công tác đào tạo, công tác quản lý đội ngũ và cải cách tài chính công. Chú trọng ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành, giảng dạy và công tác hướng đến một môi trường làm việc hiện đại, năng động đáp ứng trong tình hình mới.

 Thứ năm, chỉ đạo nhà trường nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên và nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và căn cứ vào tình hình thực tiễn phát triển của nhà trường để mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương, trong khu vực và trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. 

 

          Với mục tiêu là xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, hướng đến sự hợp tác trong giáo dục và đào tạo với các nước tiểu vùng sông MêKong, và các trường đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước. Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị cùng nhau đoàn kết, chung sức, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin và kỳ vọng để xây dựng và phát triển nhà trường, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý và phong cách làm việc nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học và xây dựng thành công mô hình giáo dục phổ thông liên cấp”./.

Đảng bộ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 03/02/2020

 

 
Đang trực tuyến: 141
Tổng lượt truy cập: 4693338
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }