A A+
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 21/05/2020 16:48:27, lượt xem: 199 ]

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1.      Đ/c Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy

2.      Đ/c Trương Đình Thăng – P. Bí thư Đảng ủy

3.      Đ/c Nguyễn Trương Trưởng - Ủy viên

 

Ảnh 1: Đ/c Phan Chí Thành – Quyền Bí thư Đảng ủy

Ảnh 2: Đ/c Trương Đình Thăng – P. Bí thư Đảng ủy

Ảnh 3: Đ/c Nguyễn Trương Trưởng - Ủy viên 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

1.      Đ/c Phan Chí Thành - Quyền Bí thư Đảng ủy

2.      Đ/c Trương Đình Thăng – P. Bí thư Đảng ủy

3.      Đ/c Nguyễn Trương Trưởng - Ủy viên

4.      Đ/c Lê Quốc Hải - Ủy viên

5.      Đ/c Lương Thị Tố Uyên - Ủy viên

6.      Đ/c Hồ Tùng Vĩnh - Ủy viên

7.      Đ/c Đoàn Quốc Khoa - Ủy viên

8.      Đ/c Dương Thị Mỹ Lệ - Ủy viên

9.      Đ/c Nguyễn Thanh Long- Ủy viên

 

Ảnh 4: Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TH I

1.      đ/c Nguyễn Thanh Long - Bí thư Chi bộ

2.      đ/c Trương Đình Hoàng – P. Bí thư Chi bộ

3.      đ/c Trần Thị Thu Hà – Chi ủy viên

  

Ảnh 5: Ban chấp hành Chi bộ Tổng hợp I

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TH II  

1.      đ/c Hồ Xuân Thắng - Bí thư Chi bộ

2.      đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải – P. Bí thư Chi bộ

3.      đ/c Phan Thị Hường – Chi ủy viên

 

Ảnh 6: Ban chấp hành Chi bộ Tổng hợp II

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TH III

1.      đ/c Nguyễn Xuân Vũ - Bí thư Chi bộ

2.      đ/c Lê Anh Phi – P. Bí thư Chi bộ

3.      đ/c Hoàng Phước Lộc – Chi ủy viên

Ảnh 7: Ban chấp hành Chi bộ Tổng hợp III

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ TH IV

1.      đ/c Trần Thị Thanh Hà - Bí thư Chi bộ

2.     đ/c Trần Chí Hùng – P. Bí thư Chi bộ

3.      đ/c Lê Thị Hiền Hòa – Chi ủy viên

 

Ảnh 8: Ban chấp hành Chi bộ Tổng hợp IV

 

 
Đang trực tuyến: 58
Tổng lượt truy cập: 4693267
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }