A A+
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
[ Ngày đăng: 31/05/2021 15:16:22, lượt xem: 526 ]

Sáng 28/5/2021, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng . Hội nghị do Ban thường vụ Đảng ủy chủ trì nhằm thực hiện kế hoạch 04- KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy khối, kế hoạch số 41- KH/ĐU CĐSP ngày 15/4/2021 của Đảng ủy nhà trường về việc: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

                                               Lương Thị Tố Uyên

                                                     Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

             Sáng 28/5/2021, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Đảng bộ về việc  nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng . Hội nghị do Ban thường vụ Đảng ủy chủ trì nhằm  thực hiện kế hoạch 04- KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy khối, kế hoạch số 41- KH/ĐU CĐSP ngày 15/4/2021 của Đảng ủy nhà trường về việc: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.           

 

Ảnh 1: Đồng chí Trương Đình Thăng-  Bí thư Đảng bộ khai mạc và báo cáo tại Hội nghị

 

Ảnh 2: Đồng chí Phan Chí Thành- Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo tại  Hội nghị

                   Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH đảng ủy và đổng đủ CB-GV, đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tất cả CB-VC và người lao động trong toàn trường.

                  Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp CB-VC và người lao động trong toàn trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Hội nghị sẽ tập trung vào  05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

                  Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm; cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với thực tiễn công tác của từng cá nhân và tập thể.

                  Đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu, các cấp ủy, các đơn vị, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác trong nhà trường.

                  Trên tinh thần đó, BTV Đảng ủy đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

                  Tại Hội nghị, các đảng viên, CB-VC trong nhà trường đã nghe  đồng chí Trương Đình Thăng- Bí thư Đảng bộ báo cáo chuyên đề : “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025”; đồng chí Phan Chí Thành- Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo chuyên đề : “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”. Đồng thời các đồng chí cũng được BTV Đảng ủy hướng dẫn học tập, nghiên cứu các chuyên đề còn lại

                  Thông qua cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, các đồng chí đã giúp CB-VC nắm bắt được những nội dung cơ bản của các  chuyên đề; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới đặc trưng của đơn vị và bản thân.

 

Ảnh 3: Một sô hình ảnh của Hội nghị

            Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ đã yêu cầu từng đảng viên, CB- VC từ việc nắm rõ  nội dung của Nghị quyết cần vận dụng vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác triển khai Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của từng tập thể và cá nhân../.

                                                                                                 Đông Hà, tháng 5 năm 2021

 

 
Đang trực tuyến: 44
Tổng lượt truy cập: 7130044
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }