A A+
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
[ Ngày đăng: 15/04/2021 08:46:49, lượt xem: 286 ]

      Ngày 30/3/2021, tại Giảng đường Đa năng, Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Đồng chí Trương Đình Thăng– Bí thư Đảng bộ chủ trị Hội nghị.

     Báo cáo tại hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hiền -UV BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

Ảnh 1: Đồng chí Phan Chí Thành- Phó Bí thư Đảng bộ khai mạc Hội nghị 

Ảnh 2:Đồng chí Dương Xuân Hiền - UV BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ

khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnhbáo cáo tại Hội nghị

      Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH đảng ủy và đổng đủ CB-GV,đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tất cả C-VC và người lao động trong toàn trường.

      Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đảng, các đảng viên của Đảng bộ  nắm vững nội dung cơ bản của 03 chuyên đề; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vịnhư : đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp; kiểm soát, quản lý tốt đội ngũ cán bộ…phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

     Đồng chí phóBí thư Đảng ủy  nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 02 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

     Trên tinh thần đó, BTV Đảng ủy đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

      Tại Hội nghị, các đảng viên, CB-VC trong nhà trường đã nghe  đồng chí Đồng chí Dương Xuân Hiền - UV BTV- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnhbáo cáo về các nội dung cơ bản nói trên.

      Thông qua cách truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 02 Nghị quyết kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, đồng chí đã giúp các đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 chuyên đề; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới chức năng quản lý của đơn vị mình.

 

Ảnh 3:Toàn cảnh Hội nghị

      Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Chí Thành- phó Bí thư Đảng bộ đã yêu cầu từng đảng viên, CB- VCtừ việc nắm rõ  nội dung của Nghị quyết cần vận dụng vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình./. 

 

                                                                                                Đông Hà, tháng 4 năm 2021

 
Đang trực tuyến: 78
Tổng lượt truy cập: 5198894
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }