A A+
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM HỌC MỚI
[ Ngày đăng: 07/10/2019 15:55:28, lượt xem: 758 ]

    Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào năm học mới, năm học 2019-2020 Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiều hoạt động nổi bật trong Quý III/2019.

1.   Kết quả hoạt động của Đảng ủy Trường

- Chỉ đạo nhà trường và các đơn vị, đoàn thể tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019-2020

- Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022

- Chỉ đạo thực hiện tuần sinh hoạt chính trị, chuyên môn đầu năm học

- Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học mới

- Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong Đảng bộ và cơ quan.

- Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt Diễn đàn theo chủ đề 2019

- Ban hành kế hoạch Đại hội cấp Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Kết quả hoạt động của các Chi bộ trực thuộc

* Chi bộ tổng hợp I:

Chi bộ Tổng hợp I đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động  năm học (dựa trên kế hoạch của Đảng bộ và nhà trường) tùy vào đặc trưng của mỗi đơn vị. Khoa GDTH tổ chức đón sinh viên K24 và ổn định tổ chức lớp học.

 Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ cấp trên và Đảng ủy trường, chi bộ Tổng hợp I đã tổ chức triển khai Kế hoạch  sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề năm 2019 bằng hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ

Theo dõi và chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, LCĐ tham gia và hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động của mình

Ảnh 1: Hội ý Chi ủy- xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020

 

Ảnh 2: Chi bộ tổng hợp I sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt Diễn đàn theo chủ đề 2019

 *Chi bộ tổng hợp II:

 Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn: thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường CĐ Y tế và TC Chính trị Lê Duẩn; tổ chức các hoạt động, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch của các đơn vị.

Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá việc đảng viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo kế hoạch.

Trong quý III năm 2019 chi bộ  đã tổ chức 01 diễn đàn “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

* Chi bộ tổng hợp III:

- Tổ chức diễn đàn “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch năm học theo nhiệm vụ đặc trưng của mỗi đơn vị.

    -Phòng Đào tạo, khoa Mầm non tổ chức đón sinh viên mới K24 nhập học

Ảnh 1: Báo cáo tham luận tại sinh hoạt Diễn đàn của Chi bộ

  Ảnh 2: Đảng viên tham gia thảo luận tại sinh hoạt Diễn đàn

  * Chi bộ tổng hợp IV:

- Tổ chức diễn đàn “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch năm học theo nhiệm vụ đặc trưng của mỗi đơn vị.

 

3. Một số công việc trọng tâm Quý IV/2019

- Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm học mới

- Chỉ đạo việc xây dựng bộ máy nhân sự cho Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao thuộc Trường CĐSP Quảng Trị

- Chỉ đạo Đoàn trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2020

- Chỉ đạo nhà trường tổ chức hoạt động kỷ niệm 20/11

- Chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể triển khai các nội dung, hoạt động theo kế hoạch đại hội Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường và Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025

- Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các Chi bộ và đoàn thể theo kế hoạch.

- Đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm 2019

- Chỉ đạo các hoạt động thi đua mừng Đảng, mừng xuân.

                                     

Đông Hà, tháng 9/2019

 

 
Đang trực tuyến: 160
Tổng lượt truy cập: 7452910
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }