A A+
Đăng kí học phần học kì I, năm học 2011-2012
[ Ngày đăng: 02/08/2011 10:55:14 SA, lượt xem: 5305 ]

Trong thời gian từ ngày 25/7/2011 đến 08/8/2011, sinh viên các lớp cao đẳng chính quy khóa K14, K15 phải hoàn thành việc đăng ký học phần và thời khóa biểu thực hiện trong học kỳ I năm học 2011 - 2012.

Quy trình đăng ký học được thực hiện như sau:

  • Sinh viên đến văn phòng khoa để được tư vấn về các học phần sẽ thực hiện trong học kỳ I năm học 2011 – 2012.
  • Mỗi sinh viên tự chịu trách nhiệm về phiếu đăng ký học của mình và lập thành hai bản (một bản nộp về phòng Đào tạo, một bản sinh viên lưu giữ).
  • Sinh viên trực tiếp nộp phiếu đăng ký học về phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 09/8/2011. Phòng Đào tạo sẽ không chấp nhận các phiếu đăng ký học quá thời hạn nêu trên.

 
Đang trực tuyến: 168
Tổng lượt truy cập: 7392492
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }