A A+
Danh sách cấp bằng năm 2010 - ngành CĐSP Âm nhạc
[ Ngày đăng: 31/12/2010 1:33:53 SA, lượt xem: 2173 ]

TTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHGTDÂN TỘCQUỐC TỊCHNƠI SINHKHOÁ HỌCNĂM TNTBCXẾP LOẠI TNHÌNH THỨC ĐÀO TẠOSỐ HIỆU VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
1Lê Thị ThuỳĐông11/01/88NữKinhViệt NamGio Linh - Quảng Trị2007 - 201020107.23KHÁChính quy00008835
2Lê ThịHải10/10/87NữKinhViệt NamHải Lăng - Quảng Trị2007 - 201020107.80KHÁChính quy00008834
3Hồ Thị MỹHạnh09/06/89NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007 - 201020106.98TB KHÁChính quy00008833
4Nguyễn HoàngHạnh22/02/88NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007 - 201020106.99TB KHÁChính quy00008832
5Mai Thị ThuýHảo05/02/89NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007 - 201020106.63TB KHÁChính quy00008831
6Bùi Thị ThuýHằng07/04/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007 - 201020107.27KHÁChính quy00008830
7Ngô Thị ThuýHiền28/10/88NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007 - 201020107.32KHÁChính quy00008829
8NguyễnHoàng06/04/89NamKinhViệt NamCam Lộ - Quảng Trị2007 - 201020107.27KHÁChính quy00008828
9Lê ThịHương03/09/87NữKinhViệt NamĐông Hà – BTT2007 - 201020107.91KHÁChính quy00008827
10Võ Thị QuỳnhHương05/10/89NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007 - 201020108.13GIỎIChính quy00008826
11Phạm Thị ThanhHuyền15/10/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007 - 201020106.40TB KHÁChính quy00008825
12Trần ThịLan06/02/87NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007 - 201020107.60KHÁChính quy00008824
13Trương Thị MỹLệ02/06/89NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007 - 201020106.73TB KHÁChính quy00008823
14Nguyễn NhậtLinh27/12/89NữKinhViệt NamHải Lăng - Quảng Trị2007 - 201020106.97TB KHÁChính quy00008732
15Hồ Cu20/06/87NamKinhViệt NamHướng Hoá - Quảng Trị2007 - 201020105.77TRUNG BÌNHChính quy00008733
16Hoàng Thị NgọcMinh10/12/87NữKinhViệt NamCam Lộ - Quảng Trị2007 - 201020107.53KHÁChính quy00008822
17Nguyễn Thị MyMy12/07/88NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007 - 201020106.49TB KHÁChính quy00008821
18Trần Thị Năm02/08/85NữKinhViệt NamGio Linh - Quảng Trị2007 - 201020106.57TB KHÁChính quy00008820
19Nguyễn ThịNguyệt23/02/89NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007 - 201020107.15KHÁChính quy00008819
20Nguyễn Thị ThảoNhi17/11/88NữKinhViệt NamTriệu Hải - Quảng Trị2007 - 201020107.17KHÁChính quy00008818
21Hoàng Trần PhươngNhiên25/02/88NữKinhViệt NamĐông Hà – BTT2007 - 201020107.64KHÁChính quy00008817
22Cao ThịNhung18/08/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007 - 201020107.09KHÁChính quy00008734
23Lê Thị TrangNhung11/04/87NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007 - 201020106.28TB KHÁChính quy00008816
24Nguyễn DuyPhát10/06/86NamKinhViệt NamHải Lăng - Quảng Trị2007 - 201020106.27TB KHÁChính quy00008815
25Hoàng Thị DiệuThuý04/04/89NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007 - 201020107.29KHÁChính quy00008814
26Nguyễn NgọcTuấn01/02/86NamKinhViệt NamHải  Lăng - Quảng Trị2007 - 201020106.71TB KHÁChính quy00008813
27Nguyễn Thị ThuThanh08/08/87NữKinhViệt NamHải  Lăng - Quảng Trị2006 - 200920106.88TB KHÁChính quy00008812
28Trần CôngThành07/12/85NamKinhViệt NamXNLH 333 - DakLak2007 - 201020106.32TB KHÁChính quy00008735
29Nguyễn HữuChung20/03/80NamKinhViệt NamĐông Hà - BTT2006 - 200920106.40TB KHÁChính quy00008811

 
Đang trực tuyến: 1517
Tổng lượt truy cập: 7404205
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }