A A+
Danh sách cấp bằng TN nằm 2010 - ngành CĐ Giáo dục Tiểu học
[ Ngày đăng: 31/12/2010 2:27:00 SA, lượt xem: 2344 ]

TTHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHGIỚI TÍNHDÂN TỘCQUỐC TỊCHNƠI SINHKHOÁ HỌCNĂM TNĐiểm TBC
TK
Xếp hạng
Tốt nghiệp
HÌNH THỨC ĐÀO TẠOSỐ HIỆU VĂN BĂNG, CHỨNG CHỈ
1Lê Thị KimAnh10/06/87NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007-201020107.88KHÁChính quy00009060
2Đào Thị DũngChâu10/02/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.41KHÁChính quy00009059
3Hoàng Thị KimChung01/08/88NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007-201020107.65KHÁChính quy00009058
4Nguyễn Thị Diệu17/04/87NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007-201020107.38KHÁChính quy00009057
5Lê Thị Thanh24/11/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020108.12GIỎIChính quy00009056
6Trần Thị Thu06/03/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020107.07KHÁChính quy00009055
7Thái HiềnHoà10/10/87NữKinhViệt NamĐông Hà – Quảng Trị2007-201020107.30KHÁChính quy00009054
8Nguyễn Thị Hướng10/08/87NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.92KHÁChính quy00009053
9Hồ ThịHường10/10/89NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007-201020107.76KHÁChính quy00009052
10Nguyễn Thị MinhLệ01/10/87NữKinhViệt NamGio Linh – Quảng Trị2007-201020108.09GIỎIChính quy00009051
11Nguyễn ThịLiên13/11/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020107.39KHÁChính quy00009050
12Phan ThịLiễu15/05/86NữKinhViệt NamGio Linh - Quảng Trị2007-201020107.70KHÁChính quy00009049
13Phạm Thị MỹLinh20/09/88NữKinhViệt NamĐông Hà – BTT2007-201020107.51KHÁChính quy00009048
14Nguyễn ThịLoan05/02/87NữKinhViệt NamGio Linh – Quảng Trị2007-201020107.24KHÁChính quy00009047
15Lê Thị PhươngMai29/09/87NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007-201020107.79KHÁChính quy00009046
16Trần ThịNga13/01/86NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007-201020107.72KHÁChính quy00009045
17Nguyễn ThịNguyệt21/02/88NữKinhViệt NamCam Lộ - Quảng Trị2007-201020108.08GIỎIChính quy00009044
18Trần Thị ÁnhNguyệt21/05/89NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020108.03GIỎIChính quy00009043
19Lê Thị ThanhNhàn10/03/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.25KHÁChính quy00009042
20Nguyễn ThịNhàn21/07/89NữKinhViệt NamĐông Hà – Quảng Trị2007-201020107.46KHÁChính quy00009041
21Nguyễn ThịNhi20/12/87NữKinhViệt NamHải Lăng - Quảng Trị2007-201020107.71KHÁChính quy00009040
22Nguyễn ThịNhị10/09/87NữKinhViệt NamĐông Hà – BTT2007-201020107.26KHÁChính quy00009039
23Lê Thị TuyếtNhung21/02/89NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.75KHÁChính quy00009038
24Nguyễn Thị HồngPhương16/04/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.89KHÁChính quy00009037
25Trần ThịPhượng11/11/87NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020107.79KHÁChính quy00009036
26Trương QuốcSao19/01/87NamKinhViệt NamGio Linh - Quảng Trị2007-201020106.79TB KHÁChính quy00009035
27Sinh08/04/89NamKinhViệt NamGio Linh - Quảng Trị2007-201020107.62KHÁChính quy00009034
28Nguyễn Thị HàThanh16/07/89NữKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007-201020107.94KHÁChính quy00009033
29Nguyễn Thị HồngThơm31/08/89NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007-201020108.20GIỎIChính quy00009032
30Phạm Thị SongThương02/05/88NữKinhViệt NamVĩnh Linh - Quảng Trị2007-201020107.55KHÁChính quy00009031
31Bùi Thị MinhThuỳ22/10/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020108.51GIỎIChính quy00009030
32Phạm Thị ThanhThuỷ01/09/84NữKinhViệt NamGio Linh – Quảng Trị2007-201020108.02GIỎIChính quy00009029
33Phan Thị LệThuỷ24/09/89NữKinhViệt NamHải Lăng - Quảng Trị2007-201020107.39KHÁChính quy00009028
34Võ ThanhThuỷ31/12/88NữKinhViệt NamHướng Hoá - Quảng Trị2007-201020107.46KHÁChính quy00009027
35Nguyễn ThịTịnh08/11/88NữKinhViệt NamGio Linh – Quảng Trị2007-201020107.36KHÁChính quy00009026
36Nguyễn Thị Trang18/08/86NữKinhViệt NamCam Lộ - Quảng Trị2007-201020107.32KHÁChính quy00009025
37Nguyễn Thị HuyềnTrang27/06/88NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.70KHÁChính quy00009024
38Nguyễn ThịTrâm04/10/86NữKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007-201020107.30KHÁChính quy00009023
39Nguyễn QuangTruyền24/01/85NamKinhViệt NamTriệu Phong - Quảng Trị2007-201020107.52KHÁChính quy00009022
40Phạm ThịVân29/09/87NữKinhViệt NamTriệu Hải – BTT2007-201020107.67KHÁChính quy00009021
41Lê Thị BảoYến19/05/88NữKinhViệt NamBến Hải – BTT2007-201020107.85KHÁChính quy00009020
42Nguyễn QuangDũng02/07/86NamKinhViệt NamĐông Hà - Quảng Trị2007-201020106.34TB KHÁChính quy00009199 

 
Đang trực tuyến: 1438
Tổng lượt truy cập: 7404260
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }