A A+
Danh sách cấp bằng TN năm 2010 - ngành CĐSP Toán học
[ Ngày đăng: 31/12/2010 2:16:02 SA, lượt xem: 2216 ]

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

DÂN TỘC

QUỐC TỊCH

NÕI SINH

KHOÁ HỌC

NĂM TN

Điểm TBC
TK

Xếp hạng
Tốt nghiệp

HÌNH THỨC ÐÀO TẠO

SỐ HIỆU VĂN BĂNG, CHỨNG CH

1

Hoàng Tuấn

Anh

01/01/88

Nam

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.36

TB KHÁ

Chính quy

00009198

2

Đức

Đăng

05/08/86

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.44

TB KHÁ

Chính quy

00009197

3

Nguyễn Quốc

Đạo

27/01/88

Nam

Kinh

Việt Nam

Bến Hải – BTT

2007-2010

2010

6.78

TB KHÁ

Chính quy

00009196

4

Lê Thị Ngọc

Diệp

11/10/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Cam Lộ - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.10

KHÁ

Chính quy

00009195

5

Hồ Văn

Đức

05/08/87

Nam

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.05

KHÁ

Chính quy

00009194

6

Lê Thị

Duyệt

06/12/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.36

KHÁ

Chính quy

00009193

7

Hồ Ngọc

Hải

01/10/88

Nam

Kinh

Việt Nam

Hải Lăng - Quảng Tr

2007-2010

2010

6.08

TB KHÁ

Chính quy

00009192

8

Hồ Thị

Hằng

02/03/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Bến Hải – BTT

2007-2010

2010

6.74

TB KHÁ

Chính quy

00009191

9

Phan Thị Mỹ

Hạnh

10/10/87

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.46

TB KHÁ

Chính quy

00009190

10

Lê Minh

Hậu

10/02/87

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.24

TB KHÁ

Chính quy

00009189

11

Trần Thị Thu

Hiền

13/06/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.87

TB KHÁ

Chính quy

00009188

12

Phạm Ngọc

Lâm

01/10/86

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

5.78

TRUNG BÌNH

Chính quy

00009187

13

Tạ Thị Khánh

Lan

01/10/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Cam Lộ - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.98

TB KHÁ

Chính quy

00009186

14

Nguyễn Thị

Lan

21/02/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.52

TB KHÁ

Chính quy

00009185

15

Nguyễn Thị

Linh

20/10/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.73

TB KHÁ

Chính quy

00009184

16

Lê Thị

Loan

20/12/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.83

TB KHÁ

Chính quy

00009183

17

Nguyễn Thị Bích

Lợi

14/12/87

Nữ

Kinh

Việt Nam

Cam Lộ - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.20

TB KHÁ

Chính quy

00009182

18

Nguyễn Lýõng

22/05/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Ðông Hà – BTT

2007-2010

2010

6.28

TB KHÁ

Chính quy

00009181

19

Nguyễn Thị Nhý

Mỹ

01/06/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.67

TB KHÁ

Chính quy

00009180

20

Nguyễn Thị

Nguyệt

20/09/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.97

TB KHÁ

Chính quy

00009179

21

Lê Thị Thanh

Nhàn

26/08/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.45

TB KHÁ

Chính quy

00009178

22

Nguyễn Thị Vân

Nhạn

17/06/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Hýõng Điền - TTH

2007-2010

2010

6.65

TB KHÁ

Chính quy

00009177

23

Nguyễn Thị Thúy

Niềm

16/04/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Đông Hà - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.59

TB KHÁ

Chính quy

00009176

24

Hồ Thị Thu

Phýõng

12/06/85

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

5.71

TRUNG BÌNH

Chính quy

00008749

25

Trần Thị

Phýợng

06/11/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.70

TB KHÁ

Chính quy

00009175

26

Phan Thị Nhý

Quỳnh

23/05/87

Nữ

Kinh

Việt Nam

Xuyên Mộc - Đồng Nai

2007-2010

2010

6.08

TB KHÁ

Chính quy

00009174

27

Lê Anh

Sang

15/01/85

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.41

TB KHÁ

Chính quy

00009173

28

Lê Thanh

Sang

20/08/89

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.15

KHÁ

Chính quy

00009171

29

Lê Minh

Sõn

30/04/89

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.19

KHÁ

Chính quy

00009170

30

Lê Hữu

Tài

01/04/89

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

5.84

TRUNG BÌNH

Chính quy

00009169

31

Nguyễn Thị Ngọc

Tần

09/07/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.90

TB KHÁ

Chính quy

00009168

32

Trần Thị Phýõng

Thảo

16/05/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Hýõng Điền - TTH

2007-2010

2010

7.45

KHÁ

Chính quy

00009167

33

Nguyễn Thị

Thảo

23/04/86

Nữ

Kinh

Việt Nam

Hải Lăng - Quảng Tr

2007-2010

2010

6.26

TB KHÁ

Chính quy

00009166

34

Nguyễn Trung

Thảo

20/11/88

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.35

TB KHÁ

Chính quy

00009165

35

Hoàng Thị

Thýõng

12/09/87

Nữ

Kinh

Việt Nam

Cam Lộ - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.42

KHÁ

Chính quy

00009164

36

Hồ Thị

Thuyền

12/04/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.38

TB KHÁ

Chính quy

00009163

37

Võ Thị An

14/02/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.29

TB KHÁ

Chính quy

00009162

38

Trần Thị

Trang

20/11/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Vĩnh Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.11

KHÁ

Chính quy

00009161

39

Lê Thị Thu

Tuyệt

14/03/87

Nữ

Kinh

Việt Nam

Hải Lăng - Quảng Tr

2007-2010

2010

6.70

TB KHÁ

Chính quy

00009160

40

Trýõng Công

Vinh

05/04/89

Nam

Kinh

Việt Nam

Triệu Phong - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.32

TB KHÁ

Chính quy

00009159

41

Trần Thị

Xuân

06/02/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Triệu Hải – BTT

2007-2010

2010

6.57

TB KHÁ

Chính quy

00009158

42

Bùi Thị Hải

Yến

26/10/89

Nữ

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

7.37

KHÁ

Chính quy

00009157

43

Bùi Thị

Yến

22/12/88

Nữ

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

6.99

TB KHÁ

Chính quy

00009156

44

Nguyễn Văn

Tám

11/08/85

Nam

Kinh

Việt Nam

Gio Linh - Quảng Trị

2007-2010

2010

5.72

TRUNG BÌNH

Chính quy

00009155

 
Đang trực tuyến: 1554
Tổng lượt truy cập: 7404190
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }