A A+
Danh sách cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2020
[ Ngày đăng: 06/05/2021 16:28:52, lượt xem: 193 ]

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 72
Tổng lượt truy cập: 5202040
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }