A A+
Danh sách cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Chứng chỉ Giáo dục Thể chất năm 2013
[ Ngày đăng: 20/07/2013 8:48:29 SA, lượt xem: 1511 ]

Danh sách ở File đính kèm

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 1505
Tổng lượt truy cập: 7403875
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }