A A+
Danh bạ liên hệ các đơn vị
[ Ngày đăng: 22/05/2015 10:46:12, lượt xem: 1825 ]

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: KM3 – QUỐC LỘ 9 – TP. ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ

Điện thoại: 02333.580.793, Fax: 02333.582.210

Website: www.qtttc.edu.vn, Email: qtttc@qtttc.edu.vn

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

ĐẢNG ỦY

Phan Chí Thành

Quyền Bí thư Đảng ủy

02336.278.999

0947.810.999

thanh_pc@qtttc.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Trương Đình Thăng

Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường

02336.276.699

0912.299.456

thang_td@qtttc.edu.vn

Lê Quốc Hải

Phó Hiệu trưởng

02333.500.959

0948.555.079

hai_lq@qtttc.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phan Chí Thành

Trưởng phòng

02336.278.999

0947.810.999

thanh_pc@qtttc.edu.vn

Trần Văn Lộc

Phó trưởng phòng

02333.582.117

0915.363.674

loc_tv@qtttc.edu.vn

Nguyễn Hồng Kỳ

Tổ trưởng Tổ TVDVCTSV

02333.582.117

0914.277.668

ky_nh@qtttc.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Nguyễn Hữu Bút

Trưởng phòng

02333.586.170

0905.792.815

but_nh@qtttc.edu.vn

Nguyễn Hồng Hà

Phó trưởng phòng

02333.470.666

0912.726.456

ha_nh@qtttc.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tổ trưởng Tổ QT-KTX

02333.580.124

0914.166.567

tuan_nm@qtttc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

Cáp Xuân Tuấn

Trưởng phòng

02333.523.469

0912.289.489

tuan_cx@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thanh Long

Phó trưởng phòng

02333.584.741

0915.351.667

long_nt@qtttc.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Trần Thị Kim Hạnh

Trưởng phòng

02333.580.077

0903.531.269

hanh_tk@qtttc.edu.vn

Trương Thị Thanh Hà

Phó trưởng phòng

02333.468.979

0946.202.125

ha_tt@qtttc.edu.vn

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Lê Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

02333.581.181

0914.178.029

ha_lt@qtttc.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐỐI NGOẠI

Đoàn Quốc Khoa

Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng

02333.581.199

0912.851.456

khoa_dq@qtttc.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Lương Thị Tố Uyên

Trưởng khoa

02333.586.053

0988.045.145

uyen_lt@qtttc.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa

02333.586.053

0916.507.949

ha_tt78@qtttc.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Nguyễn Thị Trầm Ca

Trưởng khoa

02333.586.049

0916.562.014

ca_nt@qtttc.edu.vn

Lê Anh Phi

Phó trưởng khoa

02333.586.049

0941.396.169

phi_la@qtttc.edu.vn

KHOA TỰ NHIÊN

Hồ Xuân Thắng

Trưởng khoa

02333.581.300

0914.488.975

thang_hx@qtttc.edu.vn

Nguyễn Văn Kiếm

Tổ trưởng Tổ BM Toán – Lý

02333.581.300

0915.050.571

kiem_nv@qtttc.edu.vn

Võ Văn Quân

Tổ trưởng Tổ BM Hóa – Sinh

02333.581.300

0913.446.345

quan_vv@qtttc.edu.vn

KHOA XÃ HỘI

Nguyễn Hữu Thiệp

Trưởng khoa

02333.586.052

0905.405.612

thiep_nh@qtttc.edu.vn

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Trương Trưởng

Trưởng khoa

02333.580.076

0127.414.7189

truong_nt@qtttc.edu.vn

KHOA ÂM NHẠC – MỸ THUẬT

Nguyễn Xuân Vũ

Trưởng khoa

02333.586.058

0935.277.267

vu_nx@qtttc.edu.vn

Lê Đình Trí

Tổ trưởng Tổ BM Âm Nhạc

02333.586.058

0982.999.248

tri_ld@qtttc.edu.vn

KHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC – LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Trương Đình Thăng

Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Khoa

02333.586.059

0912.299.456

thang_td@qtttc.edu.vn

Trương Đình Hoàng

Phó trưởng khoa

02333.586.059

0914.140.017

hoang_td@qtttc.edu.vn

TỔ CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC THỂ CHẤT – GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó tổ trưởng, Phụ trách Tổ

02333.586.048

0968.119.005

hai_nt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Yến

Tổ trưởng Tổ BM Chính trị

02333.586.048

0915.364.023

yen_nh@qtttc.edu.vn

Nguyễn Văn Diện

Tổ trưởng Tổ BM GD Thể chất – GD QPAN

02333.586.048

0944.310.379

dien_nv@qtttc.edu.vn

TỔ TÂM LÝ – ANH VĂN

Dương Thị Mỹ Lệ

Tổ trưởng

02333.580.190

0911.580.069

le_dm@qtttc.edu.vn

Nguyễn Huy Tuyến

Tổ trưởng Tổ BM Tâm lý – Giáo dục

02333.580.190

0911.400.255

tuyen_nh@qtttc.edu.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

Trần Chí Hùng

Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm

02333.587.678

0905.213.999

hung_tc@qtttc.edu.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP – THƯ VIỆN

Hồ Tùng Vĩnh

Giám đốc

02333.470.289

0905.142.329

vinh_ht@qtttc.edu.vn

Bùi Thị Thu Hà

Tổ trưởng tổ nghiệp vụ

02333.470.289

0986.999.535

ha_bt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Lành

Tổ trưởng tổ DVTK

02333.470.289

0982.730.047

lanh_nt@qtttc.edu.vn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Võ Đình Phương

Giám đốc

02333.581.359

0914.079.821

phuong_vd@qtttc.edu.vn

Dương Thị Mỹ Lệ

Phó Giám đốc

02333.580.190

0911.580.069

le_dm@qtttc.edu.vn

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Hữu Bút

Chủ tịch

02333.586.170

0905.792.815

but_nh@qtttc.edu.vn

Lê Anh Phi

Phó chủ tịch

02333.586.049

0941.396.169

phi_la@qtttc.edu.vn

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

Nguyễn Phong

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

0905.609.111

phong_n@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên

 

0915.709.887

trang_nt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thái

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

 

0949.530.567

thai_nk@qtttc.edu.vn

                                                                                                                                                TRUNG TÂM CNTT – TRUYỀN THÔNG

                                                                                                                                                         EMAIL: hung_tc@qtttc.edu.vn

                                                                                                                                                                    DĐ: 0905.213.999     

                                                                                                                          

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 68
Tổng lượt truy cập: 4695176
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }