A A+
Danh bạ liên hệ các đơn vị
[ Ngày đăng: 22/05/2015 10:46:12, lượt xem: 3143 ]

 

          UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM           

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ QUẢNG TRỊ

Địa chỉ: KM3 – QUỐC LỘ 9 – TP. ĐÔNG HÀ – QUẢNG TRỊ

Điện thoại: 02333.580.793, Fax: 02333.582.210

Website: www.qtttc.edu.vn, Email: qtttc@qtttc.edu.vn

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

ĐẢNG ỦY

Trương Đình Thăng

Bí thư Đảng ủy

02336.276.699

0912.299.456

thang_td@qtttc.edu.vn

Phan Chí Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

02336.278.999

0947.810.999

thanh_pc@qtttc.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

Trương Đình Thăng

Hiệu Trưởng

02336.276.699

0912.299.456

thang_td@qtttc.edu.vn

Lê Quốc Hải

Phó Hiệu trưởng

02333.500.959

0948.555.079

hai_lq@qtttc.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Phan Chí Thành

Trưởng phòng

02336.278.999

0947.810.999

thanh_pc@qtttc.edu.vn

Nguyễn Hồng Hà

Phó trưởng phòng

02333.470.666

0912.726.456

ha_nh@qtttc.edu.vn

Võ Thị Bích Thủy

Phó Trưởng phòng

02336.278.999

0888.65.99.68

thuy_vb@qtttc.edu.vn

Nguyễn Hồng Kỳ

Tổ trưởng Tổ CTSV

02336.278.999

0914.277.668

ky_nh@qtttc.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ

Nguyễn Trương Trưởng

Trưởng phòng

02333.523.469

0127.414.7189

truong_nt@qtttc.edu.vn

Hoàng Phước Lộc

Phó trưởng phòng

02333.581.359

0917.124.168

loc_hp@qtttc.edu.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ

Trương Thị Thanh Hà

Trưởng phòng

02333.468.979

0946.202.125

ha_tt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tổ trưởng Tổ QT-KTX

02333.580.124

0914.166.567

tuan_nm@qtttc.edu.vn

Cao Thị Thu Trang

Kế toán trưởng

02333.468.979

0944.204.015

trang_ct@qtttc.edu.vn


 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ -  ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đoàn Quốc Khoa

Trưởng phòng

02333.581.199

0912.851.456

khoa_dq@qtttc.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Nguyễn Thị Trầm Ca

Trưởng khoa

02333.586.049

0916.562.014

ca_nt@qtttc.edu.vn

Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa

02333.586.053

0916.507.949

ha_tt78@qtttc.edu.vn

Lê Anh Phi

Phó trưởng khoa

02333.586.049

0941.396.169

phi_la@qtttc.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lương Thị Tố Uyên

Trưởng khoa

02333.586.053

0988.045.145

uyen_lt@qtttc.edu.vn

Hồ Xuân Thắng

Phó trưởng khoa

02333.581.300

0914.488.975

thang_hx@qtttc.edu.vn

Nguyễn Xuân Vũ

Phó trưởng khoa

02333.586.058

0935.277.267

vu_nx@qtttc.edu.vn

KHOA KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Dương Thị Mỹ Lệ

Tổ trưởng

02333.580.190

0911.580.069

le_dm@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Hải

Tổ trưởng

02333.586.048

0968.119.005

hai_nt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh

Phó trưởng khoa - PT

02333.580.076

0915.048.246

thanh_nt@qtttc.edu.vn

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG – LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ NGOẠI NGỮ TIN HỌC

Trương Đình Hoàng

Giám đốc

02333.586.059

0914.140.017

hoang_td@qtttc.edu.vn

Hoàng Phước Lộc

Phó Giám đốc

02333.581.359

0917.124.168

loc_hp@qtttc.edu.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Trần Chí Hùng

Giám đốc

02333.587.678

0332.439.365

hung_tc@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Lành

Tổ trưởng tổ TV

02333.470.289

0982.730.047

lanh_nt@qtttc.edu.vn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP

Nguyễn Thanh Long

Phó Hiệu trưởng -PT

 

0915351667

long_nt@qtttc.edu.vn

Hoàng Hữu Tân

Phó Hiệu trưởng

 

0918901258

tan_hh@qtttc.edu.vn

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CÔNG ĐOÀN

Lê Anh Phi

Chủ tịch

02333.586.049

0941.396.169

phi_la@qtttc.edu.vn

Trương Đình Hoàng

Phó Chủ tịch

02333.586.059

0914.140.017

hoang_td@qtttc.edu.vn


 

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN

Nguyễn Thị Thùy Trang

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

0915.709.887

trang_nt@qtttc.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Thái

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên – Chủ tịch Hội Sinh viên

 

0949.530.567

thai_nk@qtttc.edu.vn

Võ Thị Quỳnh Nhi

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

 

0942.256.818

nhi_vq@qtttc.edu.vn

Trần Hữu Quyết

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

 

0967.677.579

quyet_th@qtttc.edu.vn

                                                                                        Quảng Trị, ngày 05 tháng 5 năm 2022

                                                                                    TRUNG TÂM CNTT – TRUYỀN THÔNG

                                                                                              EMAIL: hung_tc@qtttc.edu.vn

                                                                                                          DĐ: 0332.439.365     

 

                                                                                                                          

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 93
Tổng lượt truy cập: 7185742
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }