A A+
Đề tài nghiên cứu khoa học 2004 - 2005
[ Ngày đăng: 19/04/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 12350 ]

Các đề tài nghiên cứu khoa học 2004 - 2005 đã được Hội đồng thông qua.

TT

TÊN TÁC GIẢ (NHÓM TG)

TÊN ĐỀ TÀI

CẤP
ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

1

Trần Văn Lượng

Sáng tác phục vụ giảng dạy âm nhạc

Trường

2004- 2005

2

Trần Đình Huy

Ứng dụng Semina trong môn học “Giải phẩu tạo hình”

Trường

2004- 2005

3

Nguyễn Văn Thẩm

Nâng cao chất lượng soạn đệm trên đàn Organ

Trường

2004- 2006

4

Võ Văn Thương

Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy- học Âm nhạc ở trường Tiểu học

Trường

2004- 2006

5

Lê Đức Quảng

Hình thành kỹ năng thiết kế bài dạy cho sinh viên CĐSP Mỹ thuật

Trường

2003- 2005

6

Nguyễn T. Hoàng Thúy

PP xây dựng các bài tập bố cục thông qua tài liệu ký họa

Trường

2004- 2006

7

Nguyễn T. Lệ Sương

Rèn luyện kỹ năng vẽ hình họa chân dung người cho sinh viên năm thứ 2

Trường

2004- 2006

8

Lê Đình Trí

Một số vấn đề giúp học sinh hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn môn Âm nhạc THCS

Trường

2004- 2006

9

Phan Văn Xung

Rèn luyện kỹ năng trang trí ứng dụng: Vẽ tranh cổ động cho sinh viên

Trường

2004- 2006

10

Hoàng Hữu Tân

PP soạn đệm ca khúc phổ thông trên đàn phím điện tử

Trường

2004- 2006

11

Phạm Phi Trường

Đổi mới PP soạn bài hứng dẫn thực hành Mỹ thuật

Trường

2004- 2005

12

Nguyễn Xuân Vũ

Sơ khảo các nhạc khí dân tộc Pacô, Vân Kiều

Trường

2003- 2005

13

Phạm thị Thu Sương

Đổi mới phương pháp môn nhạc cụ

Trường

2004- 2005

14

Từ Thu Mai
Lương Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Châu

Biên soạn các chủ đề tự chọn môn Văn bậc THCS

Tỉnh

2004- 2006

15

Nguyễn T Thanh Xuân

Giáo trình Lịch sử VN từ nguồn gốc đến thế kỷ x

Ngành

2004- 2006

16

Lê Thị Thu Thanh

Biên soạn giáo trình Lịch sử thế giới cổ trung đại mới

Trường

2004- 2006

17

Hồ Tùng Vĩnh

Giáo trình: Dân số, Tài nguyên, Môi trường, HIV/AIDS, Ma túy

Ngành

2004- 2006

18

Lê Anh Phi

PP rèn luyện một số kỹ năng Địa lý cho học sinh lớp 9 ở trường THCS

Trường

2004- 2005

19

Nguyễn Thị Bình
Dương Thị Định
Đặng Thị Luề
Nguyễn Thị Hiền

Khảo sát việc thực hiện đổi mới nội dung chương trình, Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 mới ở các trường Tiểu học tỉnh Quảng Trị

Trường

2004- 2005

20

Nguyễn Hữu Thiệp

Tình hình giảng dạy phần Tập làm văn lớp 8 theo quan điểm tích hợp ở các trường THCS tại Qủang Trị

Ngành

2004- 2005

21

Trịnh Thị Hà Bắc

Biên tập tài liệu môn “ Tiếng Việt thực hành”

Trường

2004- 2005

22

Võ Văn Luyến

Nghệ thuật kỳ ảo trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975

Ngành

2003- 2005

23

Nguyễn Hữu Bút
Phan Thúy Lâm
Trần Thị Thu Hà

Khảo sát đánh giá việc thực hiện đổi mới chương trình, SGK mới môn Toán giai đoạn 1 (lớp 1,2,3) ở một số trường Tiểu học tỉnh QT

Trường

2004- 2006

24

Cáp Xuân Tuấn
Nguyễn Trương Trưởng
Lê quốc Hải
Phục vụ đề tài: Trần Chí Hùng,Nguyễn Thị Lệ Thu

Khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng WEBSITE trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2006

25

Trương Hữu Đẳng

Bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng tự học môn Vật lý cho h/s THCS

Bộ

2003- 2006

26

Nguyễn Trọng Hòa

Biên soạn: Bài tập Đại số tuyến tính ( Dùng cho hệ CĐSP)

Ngành

2003- 2005

27

Hoàng Thị Lệ Hằng

Bài tập Hóa học chọn lọc nhằm phát triển tư duy học sinh lớp 9- THCS

Trường

2003- 2005

28

Nguyễn Đức Đông

Biên soạn tài liệu sinh học nhằm nâng cao sự hiểu biết  và cơ sở để viết tài liệu tham khảo, ngoại khóa cho  HSSV CĐSP

Tỉnh

2003- 2005

29

Nguyễn Hữu Bằng

Semina: Các hóa chất bảo vệ thực vật

Trường

2004- 2005

30

Võ Thị Liên

Thực trạng và một số giải pháp về phát triển thư viện trường CĐSP Quảng Trị theo hướng hiện đại hóa

Trường

2003- 2005

31

Lê Thị Hương
Nguyễn Văn Kiếm
Hồ Xuân Thắng

Chuyên đè tự chọn môn Toán lớp 8

Ngành

2004- 2005

32

Phan Thị Loan
Phạm Thị Hòa

Tìm hiểu tình hình thực hiện đổi mới PPDH Sinh học ở trường THCS ( từ lớp 6 - 9)

Trường

2004- 2006

33

Lê Thị Thanh Bình

Phân loại bài tập Điện học

Trường

2004- 2006

34

Trần Kim Việt

Tài liệu tham khảo: Sinh học đại cương A2

Trường

2004- 2005

35

Nguyễn Văn Đức

Nghiên cứu y học  chăm sóc sức khỏe ban đầu CBGV- HSSV

Trường

2004- 2006

36

Nguyễn Hòa Ninh

SKKN: Ap dụng khoa học kỹ thuật vào công tác an toàn điện

Trường

2004- 2005

37

Trần Hữu Đức

SKKN: Một số biện pháp trong quản lý HSSV nội trú ở trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2005

38

Lê Thị Xuân Liên
Nguyễn Văn Quốc
Lê Văn Ân

Tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiẻm định và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường CĐSP Quảng Trị

Tỉnh

2003- 2005

39

Nguyễn Thị Trầm Ca
Nguyễn Thị Ngọc Hân

Biên tập Tài liệu môn Tâm lý học  trẻ em hệ Cao đẳng MN

Trường

2004- 2005

40

Vũ Thị Quốc An

Đổi mới PPDH môn Môi trường xung quanh

Trường

2004- 2005

41

Nguyễn Thị Khuyên

Thực trạng tự học của sv năm thứ nhất trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2006

42

Nguyễn Quang Đồng

Thực trạng và giải pháp thực hiện chương trình môn Nghiệp vụ công tác Đội trong trường học

Ngành

2004- 2006

43

Nguyễn Văn Diện

Khảo sát hành vi hiểu biết  AIDS/ HIV trong HSSV

Ngành

2004- 2006

44

Nguyễn Hồng Kỳ

Trường CĐSP Quảng Trị - Những điều HSSV cần biết

Trường

2004- 2005

45

Nguyễn Thị Thu Lệ

Ap dụng việc ĐMPP vào giảng dạy Từ vựng bộ môn Tiếng Anh ở trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2006

46

Đặng Thị Chúc

Biên soan phần:GDH Tiểu học trong học phần Sư phạm Tiểu học

Trường

2004- 2005

47

Trần Thị Kim Hạnh

Thực hiện luật kế toán tại đơn vị Hành chính- Sự nghiệp

Trường
(SKKN)

48

Nguyễn Văn Sanh

Phát huy khả năng chủ động, tự lập, sáng tạo của học sinh THCS trong việc giảng dạy theo phương pháp chia nhóm quay vòng đối với môn Giáo dục thể chất

Trường

2003- 2005

49

Nguyễn Tiến Mẹo
Bùi Thị Cam
Nguyễn Thị Hồng Yến
Hoàng Thị Thanh Dàn
Nguyễn Thị Thanh Hải

Vận dụng PP mới vào việc giảng dạy môn Triết học Mác- Lênin ở trường CĐSP

Trường

2004- 2006

50

Phan Thị Hường

Thực trạng PPTH của sinh viên trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2006

51

Đoàn Thị Hồng Hạnh

Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2005

52

Trương Anh Tuấn

Nghiên cứu,lựa chọn nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân cho sinh viên tham gia ngoại khóa trường CĐSP Quảng Trị

Trường

2004- 2005

53

Trần Văn Lộc

Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kỹ thuật và chiến thuật cho SV trường CĐSP quảng Trị

Trường

2003- 2005

54

Nguyễn Thị Hồng Hà

SKKN: Làm gì để công tác lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu của nhà trường đi vào nề nếp và phát huy tác dụng cao nhất

Trường

2004- 2005

 
Đang trực tuyến: 123
Tổng lượt truy cập: 5168377
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }