A A+
Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.
[ Ngày đăng: 28/05/2018 23:52:29, lượt xem: 1069 ]

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. Theo đó, người dự tuyển đào tạo văn bằng thứ 2 trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

          Theo đó, người dự tuyển đào tạo văn bằng thứ 2 trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Có một trong các văn bằng dưới đây:

         + Bằng tốt nghiệp nhóm ngành đào tạo giáo viên do các cơ sở đào tạo giáo viên trong nước cấp. 

         + Bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên do các cơ sở đào tạo giáo viên nước ngoài cấp và được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Ngoài ra, Thông tư này còn quy định cụ thể điều kiện của người dự tuyển đào tạo văn bằng thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

          Xem chi tiết tại Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018).

         luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-10-2018-tt-bgddt-dao-tao-bang-tot-nghiep-thu-2-nganh-su-pham-163439-d1.html

 
Đang trực tuyến: 28
Tổng lượt truy cập: 6966685
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }