A A+
Giới thiệu tập san "THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 3"
[ Ngày đăng: 24/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3936 ]

Cùng với công tác đào tạo - bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị những năm gần đây đã được đẩy mạnh. Nhà trường coi đó là một giải pháp nâng cao trình độ, chất lượng dạy học của đội ngũ cán bộ - giảng viên, đáp ứng yêu cầu của Ngành học.

Từ nghiên cứu khoa học, nhiều công trình góp phần đáng kể vào việc đổi mới nội dung, phương pháp và phương tiện dạy - học có hiệu quả. Năm học 2003 - 2004, trong số 50 đề tài bảo vệ được Hội đồng Khoa học Nhà trường thông qua, có 3 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp Tỉnh, 12 đề tài cấp Ngành (chưa tính đề tài cấp Phòng, Khoa, Tổ) được các cấp hữu quan nghiệm thu, đánh giá tốt, bám sát thực tiễn giáo dục - đào tạo hiện nay.

Hẳn nhiên, cũng còn nhiều vấn đề nghiên cứu phải tiếp tục bổ sung, phát triển song những kết quả của hoạt động này cần được công bố nhằm tìm tới sự chia sẻ, trao đổi. Với tinh thần ấy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tập san THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 3 cùng bạn đọc.

Mong quý vị thức giả mở lòng đón nhận nó như món quà mang niềm vui đầu xuân.

 
Đang trực tuyến: 162
Tổng lượt truy cập: 7391698
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }