A A+
Hoạt động ngoại “sinh viên với pháp luật” năm 2019
[ Ngày đăng: 14/11/2019 14:47:14, lượt xem: 720 ]

 

Hoạt động ngoại “sinh viên với pháp luật” năm 2019

Ngày 6 tháng 11 năm 2019 tổ CT-GDTC&QPAN phối hợp với ĐTN- HSV trường CĐSP Quảng Trị tổ chức hoạt động ngoại khóa“ Sinh viên với pháp luật năm 2019” Thông qua hoạt động nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rèn luyện tác phong "Sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" cho sinh viên góp phần xây dựng ý thức pháp luật và nếp sống có văn hóa trong nhà trường và cộng đồng. Nâng cao nhận thức của sinh viên về Luật bình đẳng giới và Luật môi trường để sinh viên vận dụng vận dụng vào trong cuộc sống, đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về bình đẳng giới và bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện để sinh viên của nhà trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện; xây dựng ý thức pháp luật, ý thức trách nhiệm của bản thân trước nhũng vấn đề của xã hội.

Trong buổi sinh hoạt các báo cáo viên đã tuyên truyền với các hình thức hết sức phong phú đa dạng về nội dung của Luật bảo vệ môi trường và Luật bình đẳng giới. Góp phần hình thành ý thức trách nhiệm của bản thân về bảo vệ môi trường, hiểu được bình đẳng giới là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật và trong các Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

 Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, xử sự đúng chuẩn mực pháp luật, tránh các hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng thành công CNXH


 

Cô giáo Lê Thị Thu Hà - Trình bày Chuyên đề về Bình đẳng giới

 

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang - trình bày Luật bảo vệ môi trường 

 

Đông đảo sinh viên tham gia chương trình

 
Đang trực tuyến: 641
Tổng lượt truy cập: 6836818
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }