A A+
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 04/06/2021 05:54:29, lượt xem: 590 ]

Sáng ngày 3.6.2021, tại trường CĐSP Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Chủ đề của Hội nghị giao ban lần này là “Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

           

 Sáng ngày 3.6.2021, tại trường CĐSP Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Chủ đề của Hội nghị giao ban lần này là “Chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hội nghị do ông Hồ Đại Nam – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, tham dự có lãnh đạo các phòng trong Ban Tuyên giáo, đại diện Sở LĐTB-XH và lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn Tỉnh. Tại Hội nghị, Ông Hồ Đại Nam đã có những đánh giá về tình hình hoạt động trong thời gian qua của các trường. Nhìn chung các trường đã có sự đổi mới cơ bản trong công tác chỉ đạo điều hành đến hoạt động quản trị giáo dục đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng. Việc giảng dạy và thực hiện chương trình gắn với việc đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh-sinh viên. Đồng thời, chú trọng đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Việc giáo dục chính trị tư tưởng được tiến hành đa dạng, phong phú, có đổi mới. Điểm nhấn trong thời gian qua là các trường đã bước đầu tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách hiệu quả. 

    Đại diện các trường đã tập trung các ý kiến và kiến nghị đề xuất liên quan đến việc thực hiện một cách có hiệu quả hơn nửa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực công tác của nhà trường; công tác đào tạo tuyển sinh và đầu ra của các trường…
            Phát biểu kết luận, đ/c Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu:
Các trường tiếp tục thực hiện nghị quyết 52-NQ/TW về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu, trao đổi trực tiếp để thu hút HSSV, đặc biệt là lưu HS Lào và tìm đầu ra cho HSSV sau khi tốt nghiệp;
Khảo sát, làm tốt công tác dự báo nhu cầu đào tạo theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
Phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án./.
Lê Thị Hiền Hòa – Phòng HCTH

 
Đang trực tuyến: 151
Tổng lượt truy cập: 7185790
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }