A A+
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2023 TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 21/02/2023 10:47:50, lượt xem: 337 ]

 Lương Thị Tố Uyên

                                                          Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

Sáng 17/02/2023 , Ban Thường vụ Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức cho toàn đảng bộ tham gia trực tuyến hội Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2023 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy và trực tuyến kết nối đến 139 điểm cầu huyện, thị, thành ủy,các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

          Tại hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo Bác cần phải có chiều sâu, ý nghĩa, thiết thực. Để đạt được điều đó yêu cầu  các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Chuyên đề năm 2023 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Việc tổ chức tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo.   

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh  các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ nội dung công việc trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. 

Tại điểm cầu Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị có sự tham dự của đồng chí Phan Chí Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng lãnh đạo các chi bộ, đơn vị, đoàn thể và toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường.

Báo cáo viên tại Hội nghị lần này là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, hấp dẫn và lôi cuốn người nghe, Tiến sĩ Bùi Đình Phong đã giúp cho toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường hiểu sâu hơn về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Nhiều nội dung trong chuyên đề đã được báo cáo viên phân tích, minh họa một cách sinh động  như: Mục tiêu chung hướng đến là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023 là một diễn đàn sinh hoạt chính trị thực sự có ý nghĩa, giúp cho toàn thể giảng viên, cán bộ trong toàn trường tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương; bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa, con người Quảng Trị, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đang trực tuyến: 64
Tổng lượt truy cập: 6984127
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }