A A+
HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2024 TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 27/02/2024 09:11:48, lượt xem: 208 ]

                                                                   Lương Thị Tố Uyên

                                                                        Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị

          Sáng 23/02/2024 , Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, CB, viên chức và người lao động tham gia trực tuyến Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Trị và trực tuyến kết nối đến 149 điểm cầu huyện, thị, thành ủy,các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

          Tại Hội nghị này, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí đề nghị các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập để nắm bắt sâu, đầy đủ các nội dung nhằm áp dụng thực tiễn nhiệm vụ hàng ngày cũng như trong cuộc sống.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh  các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải xác định rõ nội dung công việc trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

Báo cáo viên tại Hội nghị lần này là Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú,  Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương. Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, hấp dẫn và lôi cuốn người nghe, GS. Phùng Hữu Phú đã giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường hiểu sâu hơn về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Nhiều nội dung trong chuyên đề đã được báo cáo viên phân tích, minh họa một cách sinh động  như: những nét nổi bật trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng ta về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và những việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

GS. Phùng Hữu Phú cũng giới thiệu bài viết  “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”  của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết đã khái quát quá trình Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua việc tổng hợp những thành tựu to lớn mà Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc Việt Nam ta đã giành được từ khi Đảng ta được thành lập đến nay. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, anh hùng và sáng tạo của dân tộc, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển lên tầm cao mới, có vị trí xứng tầm trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2024 là một diễn đàn sinh hoạt chính trị thực sự có ý nghĩa, giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương; bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực mọi mặt, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 
Đang trực tuyến: 1564
Tổng lượt truy cập: 7404170
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }